Kjemisk blanding – slam

Blanding av kjemikalier til avløpsslam

Noen ganger må kjemikalier blandes inn i aktivslammet før det går inn i den sekundære sedimenteringstanken. For eksempel kan kjemikalier brukes til å utføre fosforreduksjon på avløpet fra den biologiske prosess. Mange fabrikker bruker kjemikalier til å forbedre slamfortykningen like før buffertanken for slam. Sulzer agitator type Scaba er den beste metoden for å klargjøre polyelektrolytter eller kalk for denne prosessen, med eksenterskruepumpe for dosering for å overføre polymerene til slamprosesshåndteringen.

Produkter

  • PC ytelse transportpumpe
    Designet for enkel demontering og montering, hold på plass uten behov for å koble fra, fjerning av innløpsrør eller utløpsrør og minimering av tid og kostnad.

  • PC-doseringspumpe
    I slamavvanning og -fortykning tilsettes barrierelaginnsprøytnings- og behandlingsagenter til leveringsrøret for smøring, for å redusere friksjonstap og systemdriftstrykk.

  • PC-sirkulasjonspumpe
    Sulzers sirkulasjonspumpe har konkurransedyktig pris, med kortkoplet drivverk og girkasse. Dette produktet har en liten standflate, nyttig der installasjonsplassen er liten og tilgjengelig i konfigurasjoner med lav til høy pumpehastighet.

Du er kanskje også interessert i