Kjemisk blanding – slam

Blanding av kjemikalier til avløpsslam

Noen ganger må kjemikalier blandes inn i aktivslammet før det går inn i den sekundære sedimenteringstanken. For eksempel kan kjemikalier brukes til å utføre fosforreduksjon på avløpet fra den biologiske prosess. Mange fabrikker bruker kjemikalier til å forbedre slamfortykningen like før buffertanken for slam. Sulzer agitator type Scaba er den beste metoden for å klargjøre polyelektrolytter eller kalk for denne prosessen, med eksenterskruepumpe for dosering for å overføre polymerene til slamprosesshåndteringen.

Produkter

  • PC eksenterskruepumpe
    Sulzers eksenterskruepumpe har konkurransedyktig pris, med kortkoplet motor og gir. Alternativer for vertikal eller horisontal installasjon, monteringsplate og flenset eller firkantet innløp. Dette produktet har små byggemål, nyttig der installasjonsplassen er liten og tilgjengelig i konfigurasjoner med liten til stor pumpemengde.

  • PC perform eksenterskruepumpe
    Designet for enkel demontering og montering, vedlikehold på stedet uten behov for å koble fra innløpsrør eller utløpsrør og minimering av tid og kostnad.

  • PC-doseringspumpe
    I slamavvanning og -fortykning tilsettes barrierelaginnsprøytnings- og behandlingsagenter til leveringsrøret for smøring, for å redusere friksjonstap og systemdriftstrykk.

Du er kanskje også interessert i