Kjemikalier blendet i kloakk

Blande kjemikalier inn i aktivslam

Kjemikalier må noen ganger blandes inn i aktivslammet før det går inn i den sekundære sedimenteringstanken. Når dette gjøres er det viktig å oppnå en jevn fordeling av kjemikaliene. Kjemikalier kan tilsettes for å utføre kjemisk fjerning av fosfor fra avløpsvann, fra den biologiske prosessen. Under andre omstendigheter kan kjemikalier som kationiske polyelektrolytter med høy molekylvekt legges til for å forbedre kvaliteten og evnen til å bruke flokkulere i prosessen til aktivslammet.

I begge tilfellene ovenfor kan Sulzer agitator type Scaba, sikre at kjemikalier blir jevnt distribuert gjennom avløpsvannet.

Du er kanskje også interessert i