Polityka dotycząca prywatności i plików cookie oraz przetwarzanie danych klienta

 1. Polityka dotycząca prywatności i plików cookie opisuje dane osobowe zbierane w połączeniu z korzystaniem przez użytkownika z witryny internetowej firmy Sulzer oraz sposobu przetwarzania tych informacji („Dane osobowe”) przez Sulzer Management Ltd. jako właściciela zbioru danych i kontrolera danych, szwajcarskie przedsiębiorstwo z siedzibą pod adresem Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Szwajcaria („Sulzer”), jak i wszystkie spółki należące do i/lub stowarzyszone z Grupą Sulzer na świecie („firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone”). W razie niezgodności między tą polityką dotyczącą prywatności i plików cookie a inną obowiązującą umową lub ogólnymi warunkami firmy Sulzer i jej podmiotów stowarzyszonych obowiązują postanowienia tej polityki prywatności i plików cookie.

   

 2. Zgłaszając swoją akceptację w witrynie internetowej firmy Sulzer, użytkownik wyraża zgodę na politykę dotyczącą prywatności i plików cookie witryny internetowej firmy Sulzer oraz na przetwarzanie danych osobowych i plików cookie do celów tu określonych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

   

 3. Stosujemy techniczne i organizacyjne procedury, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika i aby chronić dane sesji i dane osobowe przed niepowołanym lub nielegalnym przetwarzaniem i/lub przed niezamierzoną utratą, modyfikacją, ujawnieniem lub dostępem. Firma Sulzer zapewnia zgodność ze środkami bezpieczeństwa poprzez odpowiednie specyfikacje jakości i szkolenia pracowników oraz techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak protokół HTTPS czy ochrona bazy danych i hasła.

   

 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i prywatności. Firma Sulzer przetwarza dane osobowe użytkowników do szeregu celów. W szczególności firma Sulzer może przetwarzać wszystkie lub niektóre dane osobowe użytkownika w poniższych celach: zapewnianie dostępu i przetwarzanie zapytań na witrynie internetowej firmy Sulzer, rejestrowanie i dostęp do zamkniętych grup użytkowników, subskrypcja biuletynów lub w sposób podany lub widoczny, gdy takie informacje są zbierane, a także do marketingu, reklamy i sprzedaży, do uczestnictwa w ankietach i przedstawiania opinii, do usprawniania witryny internetowej i produktów oraz usług firmy Sulzer, do badań i rozwoju, do operacji technicznych i zachowania bezpieczeństwa, do przetwarzania danych użytkownika podczas jego logowania do autoryzowanych treści i jednorazowego logowania do innych systemów w celach statystycznych i badań rynkowych, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów i uregulowań oraz do innych celów określonych lub dozwolonych przez prawo. Dane osobowe mogą również być udostępniane i używane do powyższych celów przez inne firmy grupy Sulzer, strony trzecie pozyskujące bezpośrednio lub pośrednio zamówienia lub ich części od firmy Sulzer lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów w zakresie marketingu, sprzedaży, badań i rozwoju, usługodawców, władze publiczne w Szwajcarii i/lub za granicą lub w inny sposób niezbędny do przestrzegania przepisów lub postanowienia sądowego.

   

 5. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak firma Sulzer uzna to za niezbędne lub uzasadnione w celu przestrzegania obowiązujących przepisów lub przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Firma Sulzer usuwa dane osobowe użytkownika, gdy już nie są potrzebne lub gdy użytkownik usunie lub poprosi firmę Sulzer o usunięcie swojego konta użytkownika, jak i w każdym przypadku po zakończeniu maksymalnego okresu przechowywania określonego przez prawo.

   

 6. Użytkownik ma prawo do dochodzenia swoich praw ochrony danych i uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych, do poprawiania, uzupełniania lub sprzeciwiania się przetwarzaniu jego danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych. Dane kontaktowe firmy Sulzer można znaleźć w sekcji 10 poniżej. Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do elektronicznej korespondencji z użytkownikiem na ten temat (zwłaszcza pocztą e-mail).

   

 7. Firma Sulzer zbiera pliki cookie i informacje zapewniane przez komputer, urządzenie mobilne i przeglądarkę użytkownika podczas jego wizyty w witrynie internetowej firmy Sulzer. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas wizyty użytkownika na witrynie internetowej firmy Sulzer. Są one niezbędne do przesyłania informacji przez sieć i zapewniają informacje o usługach na witrynie internetowej firmy Sulzer. Pliki cookie są również używane do rozpoznawania odwiedzających i śledzenia ich podczas używania przez nich witryny internetowej, na przykład do pamiętania niestandardowych preferencji użytkowników, pomagania użytkownikom w wypełnianiu zadań bez konieczności ponownego wprowadzania informacji podczas przeglądania kolejnych stron lub podczas późniejszego odwiedzania witryny. Firma Sulzer wykonuje te działania tylko w sposób bezosobowy, ponieważ żadne dane osobowe nie są przechowywane w używanych przez firmę Sulzer plikach cookie. Dane przechowywane w plikach cookie zawierają polecającego, datę i godzinę wizyty użytkownika na witrynie internetowej firmy Sulzer, adres IP użytkownika, informacje o kraju i języku, informacje o urządzeniu (na przykład model, system operacyjny, wersja przeglądarki i port wyświetlania), informacje o sieci (takie jak operator), pliki cookie sesji (pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie), pobierane przez użytkownika pliki, oglądane materiały wideo, słowa kluczowe używane podczas wyszukiwania, typ przeglądarki użytkownika oraz urządzenie używane do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej, jak i informacje o sposobie korzystania z witryny internetowej firmy Sulzer (razem „pliki dziennika”). Jednak takie pliki dziennika będą używane przez firmę Sulzer tylko w sposób bezosobowy (tj. bez połączenia z informacjami identyfikującymi personalnie użytkownika) do celów usprawniania witryny internetowej firmy Sulzer i jej funkcji, zrozumienia korzystania z niej i używania informacji oraz treści dostępnych na niej, a także do celów technicznych i bezpieczeństwa.

   

 8. W celu ciągłego usprawniania i optymalizowania oferty cyfrowej firmy Sulzer i jej podmiotów stowarzyszonych firma Sulzer używa tak zwanych technologii śledzenia. Narzędzia do analizy sieci Web zapewniają firmie Sulzer statystykę i grafikę z informacjami o używaniu witryny internetowej firmy Sulzer, jej informacji i treści. W tym względzie witryna internetowa firmy Sulzer używa Google (Google Analytics Privacy) do zbierania danych o zachowaniu odwiedzających. Wszystkie dane na temat odwiedzających są zapisywane za pomocą anonimowego identyfikatora użytkownika i mogą być używane do agregowania profilu pod pseudonimem, a przy tym unikania identyfikacji poszczególnych urządzeń. Do tego celu mogą być używane pliki cookie. Dane zbierane przez technologię Google Analytics nie będą używane do określenia tożsamości odwiedzającego witrynę internetową i nie będą zestawiane z danymi osobowymi dotyczącymi osoby określonej przez pseudonim, chyba że zostanie to zaakceptowane oddzielnie przez daną osobę.

  Firma Google przestrzega reguł ochrony danych wynikających z przepisów „EU-U.S. Privacy Shield” i „Swiss-U.S. Privacy Shield”, i jest zarejestrowana w programie „tarczy prywatności” Departamentu Handlu USA oraz Komisji Europejskiej i administracji Szwajcarii. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Przekazanie tych danych przez Google stronom trzecim może mieć miejsce tylko na podstawie uregulowań prawnych lub w ramach przetwarzania danych zamówienia.

  Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i dotyczących używania przez niego witryny internetowej (w tym jego adresu IP) w Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki dostępnego za pośrednictwem następującego łącza (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) Bardziej szczegółowe informacje o Google Analytics i ochronie danych można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub

  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

   

 9. Firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone przechowują dane osobowe i obsługują witrynę internetową firmy Sulzer w swoich obiektach lub w obiektach podmiotów hostujących znajdujących się w Szwajcarii i Unii Europejskiej. Firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone mogą przetwarzać dane osobowe i uzyskiwać do nich dostęp z innego kraju oraz firma Sulzer może delegować przetwarzanie takich informacji do stron trzecich, w tym podmiotów stowarzyszonych za granicą. Jeśli dane są przetwarzane w krajach, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, firma Sulzer zapewni odpowiednią ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych, mianowicie na podstawie klauzul standardowych UE, wiążących reguł korporacyjnych lub oprze transfer na wyjątkach w zakresie zgody, zawarcia lub realizacji umowy, określeniu, wykonaniu lub egzekwowaniu roszczeń prawnych, wyższych interesach publicznych lub ujawni dane w celu ochrony integralności tych osób. Można uzyskać kopię gwarancji umownych lub informacje o tym, skąd można uzyskać takie kopie, od osoby kontaktowej podanej w sekcji 10 poniżej. Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do redagowania takich kopii w celu ochrony danych lub ze względu na dyskrecję.

 10. W razie pytań lub zastrzeżeń dotyczących tej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie lub przetwarzania danych osobowych przez firmę Sulzer należy przesłać je na poniższy adres e-mail: webmaster [at] sulzer.com lub do globalnego specjalisty ds. prywatności danych w firmie Sulzer.
  Sulzer Global Data Privacy Officer
  Sulzer Management Ltd.
  privacy [at] sulzer.com
  Neuwiesenstrasse 15 8401 Winterthur, Szwajcaria

  Można także skorzystać z adresu webmaster [at] sulzer.com w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystania z prawa dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Sulzer, do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika (na przyszłość), do skorygowania ich lub wykasowania. Użytkownik ma także prawo do przeniesienia danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych. Aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone, użytkownik musi się odpowiednio zidentyfikować (np. przez kopię dowodu tożsamości). W przypadku elektronicznej reklamy bezpośredniej użytkownik dysponuje również metodą łatwej rezygnacji z otrzymywania dalszych materiałów marketingowych, a także może skorzystać z poniższego adresu e-mail w celu usunięcia swojego adresu z listy stworzonej na potrzeby elektronicznego marketingu bezpośredniego: webmaster [at] sulzer.com.

   

 11. Ta polityka dotycząca prywatności i plików cookie obowiązuje od 10 grudnia 2018 r. Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania lub zawieszania tej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie w każdej chwili. Zmieniona, skorygowana lub zawieszona polityka dotycząca prywatności i plików cookie będzie zamieszczona na tej stronie.