Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler og databehandling for kunder

Personvern

Du har sannsynligvis kommet hit for å få informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine opplysninger. Vi mener at du bør vite hvordan og hvorfor vi behandler dine data og hva du kan gjøre hvis du ikke vil dette.

Det er viktig for Sulzer å sikre og beskytte dine personopplysninger. Vi behandler personopplysninger i henhold til datavern- og sikkerhetslover.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger samles inn i forbindelse med din (“brukerens”) bruk av Sulzers nettsted og kanaler på sosiale medier, i tillegg til meldingstjenester, apper (“Sulzer-sider”) og hvordan slik informasjon (“personopplysningene”) behandles av Sulzer (“Sulzer”) og alle selskaper som tilhører og/eller som er forbundet med Sulzer Group globalt (“Sulzer og dets tilknyttede selskaper”).

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Sulzer Management Ltd. er datakontrollør og er ansvarlig for dine personopplysninger. Sulzer er et globalt selskap med hovedkvarter i Sveits med registrert adresse Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Sveits.

Ved å gi din godkjenning på Sulzer-nettstedet gir du ditt samtykke til denne personvernerklæringen og behandling av personopplysninger og informasjonskapsler for formålene som er beskrevet her. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å bruke de tilgjengelige funksjonene for dette eller ved å ta kontakt med Sulzer Global Data Privacy Officer privacy [at] sulzer com.

Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhetsprosedyrer for å opprettholde sikkerheten til dine personopplysninger, og for å beskytte dine øktdata og personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling og/eller mot utilsiktet tap, endring, avsløring eller tilgang. Sulzer sikrer samsvar med sikkerhetstiltak gjennom egnede kvalitetsspesifikasjoner og opplæring av ansatte og tekniske sikkerhetstiltak som HTTPS, database og passordbeskyttelse.

Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger basert på juridisk grunnlag (som for eksempel ditt samtykke, en kontrakt, slik loven tillater det) eller basert på legitime interesser og i henhold til gjeldende lover for datasikkerhet og personvern til følgende hensikter:

  • for å gi tilgang til og behandle spørsmål på Sulzer-sidene;
  • registrering og tilgang til lukkede brukergrupper;
  • til å motta detaljert informasjon som ikke er offentlig;
  • abonnement på nyhetsbrev, eller der det er uttrykt eller åpenbart at slike opplysninger samles inn;
  • til markedsføring, annonsering og salg;
  • til deltakelse i undersøkelser og for å gi tilbakemeldinger;
  • til å forbedre Sulzers sider, produkter og tjenester, til forskning og utvikling, til teknisk drift og for å opprettholde sikkerhet, behandling av påloggingsinformasjon for brukere slik at brukere får tilgang til det innholdet de har tilgang til og for enkeltpålogging i andre tilkoblede systemer og til statistikk og markedsundersøkelser;
  • for å være i samsvar med gjeldende lover og regler;
  • og til andre formål som er gitt for eller tillatt etter loven.

Personopplysningene kan også deles med og brukes til de ovennevnte formål av andre selskaper i Sulzer-gruppen, tredjeparter som direkte eller indirekte erverver virksomheter eller deler derav fra Sulzer eller dets tilknyttede selskaper, med partnere innen markedsføring, salg, forskning og utvikling, med tjenesteleverandører, og med offentlige myndigheter i Sveits og/eller utlandet eller på annen måte som er nødvendig for å overholde loven eller en rettskjennelse.

Hvor lagrer og behandler vi dine personopplysninger? / Overføring av personopplysninger

Sulzer og noen av dets tilknyttede selskaper lagrer personopplysninger og driver Sulzer-nettstedet, ved sine eller dets verters’ anlegg i Sveits og EU. Sulzer og dets tilknyttede selskaper kan behandle personopplysninger og få tilgang til dem fra andre land, og kan delegere behandlingen av slik informasjon til tredjeparter, inkludert tilknyttede selskaper utenlands. Hvis data behandles i land som ikke garanterer tilstrekkelig beskyttelse, vil Sulzer sørge for tilstrekkelig beskyttelse av dataene i samsvar med gjeldende personvernlover og ved å innføre tilstrekkelige kontraktgarantier, nemlig på grunnlag av EUs standardklausuler og bindende bedriftsregler, eller den baserer overføringen på unntak av samtykke, konklusjon eller gjennomføring av kontrakt, for å bestemme, utøve eller håndheve en kontrakt, overordnede offentlige interesser, eller det avslører dataene for å beskytte disse individers integritet. Du kan få en kopi av de kontraktsmessige garantiene eller vil bli gitt beskjed om hvor det kan innhentes kopier av kontaktpersonen i avsnittet “Hvilke rettigheter har du?” nedenfor. Sulzer forbeholder seg retten til å bearbeide slike kopier av årsaker til databeskyttelse eller hemmeligholdelse.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli oppbevart så lenge Sulzer anser det som nødvendig eller rimelig for å overholde gjeldende lover, en kontrakt, ditt samtykke, en legitim interesse eller så lenge dette er nødvendig for formålene de ble samlet inn for. Sulzer sletter dine personopplysninger så snart de ikke lenger er nødvendige eller når brukeren sletter eller ber Sulzer slette sin brukerkonto, og i alle tilfeller etter at den maksimale oppbevaringsperioden er foreskrevet etter loven.

Du har rett til å hevde dine personvernrettigheter når som helst, og for å innhente informasjon om dine lagrede personopplysninger, for å korrigere, legge til eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, eller kreve sletting av dine personopplysninger. Hvis dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige av kontraktsmessige eller juridiske krav, vil Sulzer når som helst slette dine opplysninger hvis du ber om dette. Du finner detaljer om hvordan du kontakter Sulzer i avsnittet “Hvilke rettigheter har du?” nedenfor. Sulzer forbeholder seg retten til å korrespondere med deg elektronisk i denne forbindelse (spesielt via e-post) og til å behandle kommunikasjonsdata i sine IT-systemer.

Informasjonskapsler som er spesifikke for Sulzer-sidene

Sulzers sider bruker “førsteparts”informasjonskapsler (informasjonskapsler som lagres av Sulzer-sidene) og “tredjepartsinformasjonskapsler” (informasjonskapsler som lagres av en tredjepartsnettside) som leverer en tjeneste til Sulzer-sidene, f.eks. Google for anonymisert webanalyse, bruksstatistikk; Sitecore-opplevelsesanalyser for å identifisere mønstre og trender på tvers av Sulzers sider; Salesforce Sales Cloud og Salesforce Pardot bruksmønstre for å identifisere potensielle salg og automatisk markedsføring, i tillegg til Google-annonser og Google-remarketing.

Dette omfatter datoen og tidspunktet for ditt besøk til Sulzers nettsted, din IP-adresse, informasjon om land og språk, enhetsinformasjon (som modell, operativsystem, nettleserversjon og visningsport), nettverksinformasjon (som operatør), øktinformasjonskapsler (øktinformasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler), dine filnedlastinger og videoer, søkeord som ble brukt, typen nettleser og hvilken enhet nettstedet ble åpnet med, samt informasjon om hvordan du bruker Sulzer-nettstedet (sammen “loggfilene”).

Remarketing

Vi bruker remarketing til å annonsere på nett ved hjelp av tekst-, bilde- eller epostannonsering. Ved å bruke remarketing kan vi nå brukere som tidligere har besøkt en av Sulzers sider og nettarrangementer, og vise dem relevante annonser når de besøker andre nettsteder. Vi kan kontakte deg for å fortelle mer om Sulzers produkter og tjenester, i salgs- og markedsføringshensikter. Tredjepartsleverandører, inkludert Google, bruker informasjonskapsler til å vise annonser basert på tidligere besøk en bruker har hatt på Sulzer-sidene. Derfor lagres tredjepartsinformasjonskapsler fra markedsføringsleverandører når du besøker Sulzers sider. Når du bruker Sulzers sider, bekrefter du at de relevante tredjepartsleverandørene, som for eksempel Google, kan behandle dine personopplysninger i henhold til loven, f.eks. med ditt samtykke.

Hvilke rettigheter har du?

Hvis du gir ditt aktive samtykke i at informasjonskapslene kan behandles, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket til behandling.

Hvis du har spørsmål eller klager relatert til disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler eller Sulzers behandling av dine personopplysninger, kan disse sendes via følgende e-postadresse: webmaster [at] sulzer.com eller til Sulzer Global Data Privacy Officer.

Sulzer Global Data Privacy Officer
Sulzer Management Ltd.
privacy [at] sulzer.com
Neuwiesenstrasse 15 8401 Winterthur, Sveits

Du kan også bruke webmaster [at] sulzer.com til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, og utøve din rett til tilgang til personopplysningene Sulzer har om deg, for å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger (med virkning for fremtiden), og for å få den korrigert eller slettet. Du kan også ha rett til dataportabilitet eller til å sende en klage til en tilsynsmyndighet, som angitt i gjeldende datavernlov. Vær oppmerksom på at du må identifisere deg selv (f.eks. gjennom kopi av din ID) før forespørselen kan behandles. I tilfelle direkte elektronisk markedsføring vil du også bli gitt en metode for enkel avmelding fra å motta ytterligere markedsføringsmateriell, og du kan bruke følgende e-postadresse for å fjerne din adresse fra vår elektroniske direkte markedsføringsliste: webmaster [at] sulzer.com.

Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder fra og med 11. mars 2020. Sulzer forbeholder seg retten til å endre, justere eller suspendere denne personvernerklæringen når som helst. Den endrede, justerte eller suspenderte personvernerklæringen vil bli lagt ut på denne siden.

Kontakt oss