Główne korzyści
 • Łatwa instalacja i możliwość ustawienia na dnie zbiornika — nie ma konieczności opróżniania zbiornika przed zainstalowaniem
 • Urządzenie odporne na zużycie o długim okresie eksploatacji
 • Urządzenie jest bardzo ciche, podczas pracy nie powoduje tworzenia się aerozolu ani gromadzenia osadów na dnie — dzięki temu oddziaływanie na środowisko jest niewielkie 
 • Samooczyszczanie
 • Wysokie wartości transferu tlenu (SOTR) oraz standardowej sprawności napowietrzania (SAE)
 • Znakomite zdolności utrzymania ciał stałych w zawieszeniu
Główne zastosowania
 • Zbiorniki osadu czynnego oraz sekwencyjne reaktory porcjowe (SBR), w przypadku których urządzenie oferuje funkcje napowietrzania i mieszania w celu rozkładu biomasy
 • Zbiorniki mieszające i wyrównawcze, w przypadku których urządzenie zapewnia uśrednienie ścieków do dalszych procesów i eliminuje zapachy
 • Zbiorniki stabilizacji osadu, eliminacja zapachów oraz napowietrzanie osadu
 • Flotacja oleju i tłuszczu
 • Dodatkowe napowietrzanie
 • Neutralizowanie ścieków alkalicznych zawierających CO2 lub spaliny
Główne cechy projektowe

Samozasysający napowietrzacz XTA/XTAK jest zatapialnym urządzeniem łączącym funkcje aeratora, mieszadła, dmuchawy i pompy. Posiada wystarczającą moc do zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania transferu tlenu i mieszania powietrzem.

Dostępne modele aeratora XTA są wyposażone w silniki w klasie sprawności IE3 o mocy od 3 do 75 kW i możliwościach transferu tlenu na poziomie 80 kg O2/godz.

Główne obszary zastosowania obejmują zbiorniki mieszające i wyrównawcze, zbiorniki z osadem czynnym, reaktory SBR oraz zbiorniki do przechowywania osadu.

Najważniejsze cechy
Transfer tlenu do 80 kg O2/godz.
Zakres silników 3–75 kW
Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.
 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.
 • Stabilizacja tlenowa
  Podczas stabilizacji tlenowej mikroorganizmy rozkładają materię organiczną. Mikroorganizmy potrzebują tlenu do prawidłowego funkcjonowania, a do utrzymania niezawodności procesu konieczne jest mieszanie. Wynikiem mieszania jest mniejsza objętość osadu oraz zapobieganie powstawania przykrych zapachów. Firma Sulzer oferuje produkty doskonale nadające się do usprawnienia procesów zachodzących w zbiorniku podczas stabilizacji tlenowej.
 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
Analizy przypadków i publikacje
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Skontaktuj się z nami