Tärkeimmät edut
 • Helppo asentaa vapaasti seisovaksi altaan pohjalle – asennus ei edellytä altaan tyhjennystä
 • Kulutusta kestävä, pitkä tekninen käyttöikä
 • Minimaaliset ympäristövaikutukset: hyvin matala melutaso, ei muodosta aerosolia eikä aiheuta sakkautumista pohjalle 
 • Itsepuhdistuva
 • Korkea hapensiirtonopeus (SOTR) ja ilmastustehokkuus (SAE)
 • Erinomaiset kiinteän aineen suspensio-ominaisuudet
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • ilmastusaltaat ja panospuhdistamot (SBR), joissa biomassakuorman hajottaminen tapahtuu ilmastamalla ja sekoittamalla yhdessä yksikössä
 • sekoitus- ja puskurialtaat, joista toimitetaan yhtenäinen jätevesikuorma myöhemmille prosesseille ja joissa poistetaan hajuja
 • lietteen säilytys ja stabilointi, johon kuuluu hajujen hallintaa sekä lietteen hapetusta
 • öljyn ja rasvan flotaatio
 • lisäilmastus
 • emäksisen jäteveden neutralointi hiilidioksidilla (CO2) tai savukaasulla
Tärkeimmät rakenneominaisuudet

XTA/XTAK on itseimevä ilmastinyksikkö, johon kuuluu uppoilmastin, sekoitin, puhallin ja pumppu. Sen teho täyttää vaativatkin hapensiirto- ja sekoitusvaatimukset.

XTA-ilmastin on saatavilla varustettuna erittäin tehokkailla IE3-moottoreilla (3–75 kW), ja sen hapensiirtonopeus on jopa 80 kg O2/h.

Tärkeimmät käyttöalueet ovat sekoitus- ja puskurialtaat, panospuhdistamot sekä lietteen säilytysaltaat, joissa veden syvyys on 2–9 m (7–30 ft).

Tärkeimmät ominaisuudet
Hapensiirto jopa 80 kg O2/h (176 lbs O2/h)
Moottorin käyttöalue 3–75 kW (100 hv)
Sovellukset
 • Aerobinen mädätys
  Aerobisessa mädätyksessä mikro-organismit jatkavat orgaanisen materiaalin hajotusta. Nämä mikro-organismit tarvitsevat happea toimiakseen, ja jonkintasoista sekoitusta tarvitaan pitämään prosessi tehokkaana ja luotettavana. Tuloksena on pienempi lietteen tilavuus ja hajujen esto. Sulzerilla on tuotteita, jotka sopivat hyvin tukemaan aerobisen mädätyssäiliön prosessia.
 • Biologinen prosessi
  Biologisen prosessin tarkoitus on poistaa orgaaniset biohajoavat aineet mikro-organismien aineenvaihdunnan ja muiden tähän liittyvien biokemikaalisten prosessien avulla.
 • Tasaus
  Sekoituksen tehtävä tasausprosessissa on estää sedimentaatio, kerrostuminen ja hajujen muodostuminen. Voi olla myös tarpeen sekoittaa ja homogenisoida muista eri lähteistä tulevat jätevesivirrat. Koska puskurialtaiden vedenpinta vaihtelee suuresti ja voi joskus olla hyvin alhainen, sekoittimille asetetaan korkeat vaatimukset.
 • Teollisuuden veden ja jäteveden käsittely
  Sulzer tuntee jäteveden käsittelyn perusteellisesti. Laajasta tuotevalikoimastamme pystymme tarjoamaan energiatehokkaita ja luotettavia ratkaisuja vedenkeräyksen, neutraloinnin, flokkuloinnin, saostuksen, jäähdytyksen, ilmastuksen, lietteen varastoinnin, mädätyksen ja vedenpoiston tarpeisiin.
 • Tertiaarikäsittely
  Käsitelty jätevesi voi joskus vaatia lisäkäsittelyä. Paikalliset päästösäännöt voivat asettaa tiukat rajoitteet joihin edes tehokkain prosessi ei kykene, tai korkeamman laadun jätevettä saatetaan pyytää uudelleenkäyttöä varten. Kun tarvitaan tertiaarikäsittelyä, voidaan käyttää eritasoisia suodatuksia, mukaan lukien erittäin hieno suodatus. Usein viimeinen sekoitus- ja hapetusvaihe kuitenkin riittää takaamaan tavoitteen. Kun tilanne on tämä, voidaan käyttää Sulzerin upposekoittimia ABS XRW ja RW, uppoasenteista ilmastinta ABS TA–TAK ja lautasilmastinjärjestelmiä ABS PIK, DS ja Sucoflow.
Case studyt ja artikkelit
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat

Ota yhteyttä