Hovedfordeler
 • Enkel å installere og frittstående på bunnen av bassenget, som kan installeres uten at det må tømmes
 • Slitefast og lang levetid
 • Svært lavt støynivå, ingen aerosoldannelse og ingen sedimentering på bunnen, noe som minimerer effekten på miljøet 
 • Selvrengjørende
 • Høy overføringshastighet av oksygen (Standard Oxygen Transfer Rate, SOTR) og høy lufteeffektivitet (Standard Aeration Efficiency, SAE)
 • Utmerket suspensjonskapasitet for faststoffer
Hovedbruksområder
 • Beholdere for aktivslam og Sequencing Batch Reactors (SBR), der samme enhet både lufter og blander for degradering av biomasse
 • Blandings- og utjevningsbasseng gir enhetlig væske til nedstrømsprosesser og eliminerer lukt
 • Slamlagring og stabilisering gir kontroll på og oksidering av slam
 • Separering av olje og fett
 • Ekstra lufting
 • Nøytralisering av alkalisk avløpsvann med CO2 eller avgass
Funksjoner for hoveddesign

Den selvsugende lufteren av type XTA/XTAK er en senket lufter, omrører, blåser og pumpe kombinert i én enhet. Den har kraften til å oppfylle de tøffeste kravene til oksygenoverføring og -blanding.

XTA-lufteren er tilgjengelig i et komplett sortiment av førsteklasses IE3-motorer fra 3 til 75 kW og med en oksygenoverføring på opptil 80 kg O2/t.

Hovedbruksområdene er blandings- og utjevningstanker, aktivslam-tanker, SBR og slamoppbevaringstanker ved vanndybder fra 2 til 9 m (7–30 ft).

Nøkkelegenskaper
Oksygenoverføring opptil 80 kg O2/t
Motorserie 3–75 kW
Applikasjoner
 • Aerob utråtning
  Under aerob nedbryting i avløpsvannrensing bryter mikroorganismer ned det organiske materialet. Disse mikroorganismene trenger lufting for å fungere, og det er nødvendig med noe omrøring for å holde prosessen effektiv og pålitelig. Resultatet er redusert slamvolum og forebygging av lukt. Sulzer har svært egnede produkter som kompressorer, luftere og diffusorplatesystemer som støtter prosessen i den aerobe råtnetanken.
 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.
 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
 • Utjevning
  Oppgaven med blanding i utjevningsprosessen er å blande avløpsvannet for å forhindre sedimentering, stratifisering og dannelse av lukt. Det kan også være nødvendig å blande og homogenisere avløpsvannstrømmer som kommer fra ulike kilder. Siden vannivået i utjevningstankene varierer betydelig, og noen ganger kan være svært lave, er det strenge krav for omrørere.
Case-studier og artikler
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss