Hovedfordeler
 • Kompakt design
 • Høy effektivitet
 • Høy pålitelighet
 • Enkel håndtering
Hovedbruksområder
 • Resirkulering av aktivslam i renseanlegg for avløpsvann
Funksjoner for hoveddesign
 • Enkel montering 
 • Selvrensende propeller 
 • Som opsjon trippeltetningssystem med dobbel oljekammer som forbedrer beskyttelsen av motor og girboks og gir ro i sjelen
 • IE3-motorer med premium effektivitet eller tilsvarende
 • Tetningsovervåkning ved bruk av flere sensorer 
 • Thermo-Control System (TCS) gir tidlig advarsel og stopper automatisk

Enheten senkes langs et geiderør og kobles til rørledningen med et automatisk koplingssystem.

Nøkkelegenskaper
50 Hz/60 Hz
Maks. pumpemengde 1.68 m³/h
Maks. løftehøyde 1.63 m
Utløpsstørrelser DN 250–800
Applikasjoner
 • Resirkulasjon av blandet væske
  Når denitrifikasjon følges av et fysisk separert nitreringstrinn, må nitratene dannet under nitridisering resirkuleres. Nitratene pumpes tilbake inn i denitrifikasjonstrinnet, der anoksideringsprosessen deler nitratmolekylene til nitrogen og oksygen. Dette frigjør nitrogen i luften. Denne applikasjonen er best betjent av senkbare strømsettere av type ABS XRCP og RCP, den senkbare propellerpumpen type ABS AFLX og den senkbare propellerpumpen type ABS VUPX.

 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
Kontakt oss