Główne korzyści
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Wysoka efektywność
 • Wysoka niezawodność
 • Łatwa obsługa
Główne zastosowania
 • Recyrkulacja osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków
Główne cechy projektowe
 • Łatwa instalacja 
 • Samooczyszczające się śmigło 
 • Dostępny (jako opcja) potrójny układ uszczelniający z podwójną komorą olejową, który zapewnia większą ochronę silnika i przekładni
 • Silnik Premium-efficiency IE3 lub jego odpowiednik
 • Monitorowanie uszczelnienia za pomocą wielu czujników 
 • System kontroli temperatury TCS (Thermo-Control System) zapewnia ostrzeżenia i służy do automatycznego wyłączania

Jednostka jest opuszczana po rurze prowadzącej i podłączana do rurociągu za pomocą automatycznego systemu sprzęgającego.

Najważniejsze cechy
50 Hz/60 Hz
Maks. przepływ 1.68 m³/godz.
Maks. wysokość podnoszenia 1.63 m
Króćce tłoczne DN 250-800 (10"–31")
Dokumenty
Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.

 • Recyrkulacja wymieszanego osadu
  Podczas procesu usuwania azotu następuje odseparowany fizycznie etap nitryfikacji, azotany powstałe podczas nitryfikacji muszą być recyrkulowane. Azotany są recyrkulowane do komory denitryfikacji, w którym proces niskotlenowy rozkłada cząsteczki azotanów na azot i tlen. Prowadzi to do uwolnienia azotu do atmosfery. Do tego zadania najlepiej nadają się zatapialne pompy recyrkulacyjne typów ABS XRCP i RCP, zatapialna pompa szybowa z wirnikiem diagonalnym typu ABS AFLX oraz zatapialna pompa szybowa z wirnikiem śmigłowym typu ABS VUPX.
Skontaktuj się z nami