Tärkeimmät rakenneominaisuudet
Ohjaimessa on 2 x 16 merkin alfanumeerinen näyttö, joka tarjoaa täyden käyttöliittymän edullisiin toteutuksiin. Kaivon pinnantunnistus voidaan toteuttaa joko pintavipalla tai 4–20 mA:n paineanturilla. Valintakytkimen ja paikallisen näytön kautta voit tarkastella hälytyksiä, ohjata pumppuja manuaalisesti sekä muuttaa pumpun asetuksia.
Tärkeimmät ominaisuudet

Kerättävät ja tallennettavat arvot

 • Pumpun 1 käynnistyslaskurit
 • Pumpun 1 käyntiaika

Ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

 • Pumpun käynnistys/pysäytys 0/4–20 mA signaalin tai kohon kautta
 • Valitsin Man - 0 - Auto
 • Sisäänrakennettu 10 A virtavahvistin
 • Pumpun käynnin vahvistus moottorin virran tai kontaktorin palautteen perusteella
 • Pumpun pysäytys saavutettaessa asetettu enimmäiskäyntiaika
 • Delta cos-phi -mittaus kuivana käynnin ehkäisemiseksi
 • Pumpun herätekäyttö
 • Pumpun hätäkäyntiajastin korkeasta pinnan tasosta
Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Kotitalouksien WC-jätteenpoisto
  Kotitalouksien WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki asuntokiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Paineistetut järjestelmät
  Paineistetut jätevesijärjestelmät sopivat hyvin syrjäisempiin kohteisiin, kuten lomanviettopaikkoihin ja rannikkoalueille, joissa ei ole suoraa pääsyä paikallisiin painovoiman avulla toimiviin järjestelmiin. Ne voivat olla taloudellinen vaihtoehto painovoimalla toimiville viemäreille, sillä putkien halkaisijat ovat pienemmät ja asennus vaatii vähemmän kaivamista.
 • Pumppaamon ohjaus
  Ohjausjärjestelmien toimintoja ja tietoja voidaan käyttää parantamaan pumppujen, pumppaamojen ja koko keräysverkostojen käytettävyyttä. Ne ovat yksinkertainen tapa vähentää seisokkiajan ja tulvimisen riskejä sekä huolto- ja energiakustannuksia. Sulzerilla on täysi valikoima ohjausjärjestelmiä, jotka ovat yhtä helppokäyttöisiä kuin edistyneitä.
 • Pumppujen ja pumppaamojen valvonta
  Valvontajärjestelmät antavat reaaliaikaista tietoa, mikä auttaa estämään tulvimista ja muita ongelmia sekä optimoimaan yksittäisten pumppujen ja koko pumppaamon toimintaa. Sulzerilla on täysi valikoima valvontajärjestelmiä pumppujen ja pumppaamojen helppoon seurantaan. Järjestelmät pystyvät kirjaamaan tietoja sekä hydrauliikasta että sähkötoiminnoista ja tuovat välittömästi käsiesi ulottuville hälytykset, pumppujen tilan, pintatiedot ja trendit. Nämä ovat saatavilla paikan päällä sekä myös etäkäyttöön PC-ohjelmistolla tai älypuhelinsovelluksella.
 • Verkkopumppausasema
  Verkkopumppausasemat keräävät kunnallista jätevettä kodeista ja yhteisöasumuksista. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat jäteveden päätepumppausasemalle. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, pumppujen täytyy selvitä hankalista materiaaleista, kuten kuituja sisältävistä terveyssiteistä ja pakkausmateriaaleista.
 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.
 • WC-jätettä sisältämätön kotitalouksien jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kotitalouksien jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä