Kytke ja käytä

BlueLinQ Pro -ohjaimen kytke ja käytä -moduulit

Viemäriveden pumppaamon ohjauspaneelin kunnostaminen tai uusiminen on huomattavasti helpompaa, kun on mahdollista käyttää yhteisiä ohjaustoimintoja ja rajapintoja. Käyttäjien perehdytys järjestelmän käyttöön on nopeaa, mikä säästää aikaa myös hälytysten valvontaan ja reagointiin osallistuvien alihankkijoiden kohdalla. BlueLinQ Pro -ohjaimen avulla voidaan käyttää ja valvoa enimmillään kuutta pumppua ja esim. niihin liittyviä venttiileitä, sekoittimia ja huuhteluventtiileitä. Jos pumppaamon kapasiteettia on tarpeen nostaa, järjestelmään voidaan yksinkertaisesti asentaa lisäliitäntämoduuleja.

BlueLinQ-moduulit

Kaikki tulo- ja lähtömoduulit (liitäntämoduulit) on suunniteltu saumattomaan integrointiin BlueLinQ Pro -ohjaimen kanssa, ja ne on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Lisäksi moduulien pieni ja kompakti rakenne mahdollistaa laiteohjaimen helpon laajentamisen sekä luotettavan ja joustavan ratkaisun toimittamisen.

Kokonaisuuteen on mahdollista yhdistää tarpeen mukaan digitaalisia ja analogisia liitäntämoduuleja sekä lämpötila- ja vuodontunnistusantureita. Kaikissa moduuleissa on sisäänrakennetut LED-merkkivalot, joiden avulla signaalin tila on helppo tunnistaa.

BlueLinQ DI-12: 12 eristettyä digitaalista tuloa, joita voidaan käyttää digitaalisten signaalien välittämiseen: esim. korkea pinnan taso, matala pinnan taso tai ylivuotoanturi.

BlueLinQ DO-8: 8 digitaalista lähtösignaalia, jotka laajentavat pumppuohjaimen kapasiteettia: esim. pumpun käynnistys/pysäytys, venttiilien avaaminen/sulkeminen ja moottorisuojan nollaus.

BlueLinQ AI-6: Jopa 6 analogista tuloa, joilla voidaan yhdistää anturisignaaleja: esim. pinta, moottorin virta, ja paine.

BlueLinQ TI-6: Analoginen tulo, johon voidaan liittää jopa 6 lämpötilasignaalia x 9 moduulia.

BlueLinQ AO-6: 6 analogista lähtösignaalia, kuten pinta, paine ja virtaus, voidaan välittää 4-20 mA:n yhteydellä.

BlueLinQ LI-6: Jopa 6 erotettua analogista tuloa pumppujen ja sekoittimien vuodonvalvonta-antureiden liittämiseksi.

Kullekin moduulille on mahdollista määrittää yhdistelmähälytyksiä ja erillisiä hälytyksiä, ja enimmäismäärä on kaikkiaan 32 moduulia.

Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.

 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.

 • Poistopumppaamot
  Poistopumppaamoa tarvitaan kun jätevedenpuhdistamo on alempana kuin vesistö, johon puhdistettu jätevesi johdetaan. Tämä pätee erityisesti kun lasketaan jokeen, joka voi nousta rankan sateen tai tulvimisen seurauksena, tai mereen, jonka pinta vaihtelee vuorovesien mukaan. Jäteveden pois pumppauksessa puhdistamolta voidaan tarvita poistopumppaamoa, esimerkiksi silloin, jos puhdistettu jätevesi johdetaan kauas merelle.

 • Tulopumppaamo
  Tulopumppaamot ovat hieman samankaltaisia kuin suuret päätepumppausasemat. Tulevan viemärin syvyydestä riippuen nostokorkeudet voivat vaihdella 2 ja 30 metrin välillä. Äkkinäiset nousut hydraulisessa kuormassa haittaavat biologisia prosesseja. Näiden estämiseksi laitokset käyttävät usein vaihtuvanopeuksisia moottoreita ja/tai useita rinnakkaisia pumppuja.

 • Verkkopumppausasema
  Verkkopumppausasemat keräävät kunnallista jätevettä kodeista ja yhteisöasumuksista. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat jäteveden päätepumppausasemalle. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, pumppujen täytyy selvitä hankalista materiaaleista, kuten kuituja sisältävistä terveyssiteistä ja pakkausmateriaaleista.

 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.
Ota yhteyttä