Separacja: sztuka, która umożliwia funkcjonowanie branży

Gdy w lecie 2016 r. jedna z głównych kolumn separacyjnych w rafinerii Repsol Tarragona w Hiszpanii wymagała modernizacji, dokładnie wiedzieliśmy, co należy zrobić.

Ogromna skala rafinerii ropy naftowej często przesłania bardziej zawiłe mechanizmy dotyczące produkcji ropy. Ropa naftowa składa się z ponad 17 000 substancji, które muszą być odseparowane podczas procesu rafinacji. Precyzyjnie skonstruowane tace i mechanizmy wewnątrz kolumn separacyjnych prowadzą ropę poprzez różne etapy separacji.

Ropa jest najpierw nagrzewana do temperatury 400°C, co umożliwia podniesienie różnych elementów składowych do górnej części wieży. Elementy składowe, zwane w branży frakcjami, są gromadzone i wydobywane w punktach ich skraplania. Ropa i gaz skraplają się przy różnych temperaturach wewnątrz tej samej kolumny, co tworzy wydajny proces separacji. Ten delikatny proces wymaga stałego unowocześniania urządzeń, aby spełniały one branżowe normy, dlatego też firma Repsol Tarragona wynajęła firmę Sulzer do przygotowania swojego przedsiębiorstwa na nadchodzącą przyszłość.

Separacja to delikatny proces, który wymaga stałego unowocześniania urządzeń, aby spełniały one branżowe normy. Dlatego też firma Repsol Tarragona wynajęła firmę Sulzer do przygotowania swojego przedsiębiorstwa na nadchodzącą przyszłość.

Usługi terenowe dedykowane budowaniu Twojej prężności

Nasz zespół usług terenowych z zakresu wież zaplanował szybką reakcję, dbając o to, aby nie pominąć żadnych szczegółów i zapewnić możliwie najkrótszy przestój w pracy zakładu. Zespół firmy Sulzer, będący częścią działu Sulzer Chemtech, który miał przeprowadzać prace wewnątrz kolumny separacyjnej w zakładzie Repsol Tarragona, wykorzystał swoje doświadczenie, aby poradzić sobie ze skomplikowanym układem. Zespół rozmontował tace separacyjne i uszczelnienia przed nałożeniem na nie wytrzymałej powłoki zabezpieczającej w nowoczesnej metalurgii zwanej napoiną.

Tworzenie nowych związków, aby zapewnić ochronę przed korozją

Firma Sulzer stale przejmuje firmy, które pomagają nam w opracowywaniu rozwiązań ochronnych oferowanych przez nas klientom. Nabycie przez nas w 2015 roku firmy InterWeld, specjalizującej się w automatycznym tworzeniu warstw napawanych, umożliwiło nam użycie nowoczesnego sprzętu do ochrony kolumny separacyjnej firmy Repsol Tarragona przed korozją. Ten proces spawania, podczas którego jeden lub więcej metali o konkretnych cechach jest nakładanych na metal podstawowy, chroni kolumnę separacyjną i spowalnia korozję.

Po zakończeniu spawania możemy zainstalować najnowszy sprzęt firmy Sulzer, zapewniając firmie Repsol Tarragona nowe możliwości produkcyjne.

Pozyskiwanie firm umożliwia nam rozwijanie rozwiązań ochronnych do wież naszych klientów.

Realizacja zadań i dodatkowe działania

Rozumiemy, że czas to pieniądz — dlatego dokładnie przygotowaliśmy się, aby maksymalnie skrócić okres przestoju zakładu. Zdajemy sobie także sprawę, że realizacja prac nie zawsze przebiega w pełni zgodnie z planem. Gdy dotarliśmy na teren zakładu, klient poprosił nasz zespół o pokrycie dodatkowych sekcji: obszaru roboczego o powierzchni dwukrotnie większej niż planowana. Zespół poradził sobie z nowym zadaniem i zabezpieczył dodatkowe obszary oraz wykonał zadanie w zaplanowanym czasie.

Oszczędność energii

Nasze zespoły usług terenowych w zakresie wież dokładają wszelkich starań, aby wydłużyć okres eksploatacji kolumn separacyjnych oraz zapewnić efektywność energetyczną. Wiemy, że wyeliminowanie korozji za pomocą technologii napawania może potencjalnie zapewnić oszczędności czasu, energii i pieniędzy. Wieże destylacyjne pochłaniają dużą część energii w zakładzie, więc usprawnienie technologii masowego transferu w celu oszczędzenia energii klienta przekłada się na rzeczywiste zyski.

Jesteśmy liderami w branży — mamy na swoim koncie 4 miliony przepracowanych godzin

Nasz zespół usług terenowych w zakresie wież wykonywał projekty dużych modernizacji zakładów na całym świecie, które wymagały poświęcenia od 30 000 do 500 000 roboczogodzin. Nasze zespoły zapewniają wszystkie usługi terenowe z zakresu wież, więc nie musisz angażować innego dostawcy usług. Doświadczenie firmy Sulzer — jako lidera rynku w zakresie technologii kolumn destylacyjnych używanych w procesie separacji ropy na różne związki węglowodorowe — wyznacza nowe ścieżki.

Skontaktuj się z nami