Separasjon: en fin kunst som holder bransjen gående

Når en av de viktigste separasjonskolonnene ved Repsol Tarragona-oljeraffinerier i Spania krevde modernisering i sommeren 2016, visste vi nøyaktig hva som måtte skje.

Den store mengde av oljeraffinerier skjuler ofte de mer intrikate mekanismene til oljeproduksjon. Råolje består av 17 000 komponenter, som alle må separeres i raffineringsprosessen. Inne i separasjonskolonnene leder intrikat innebygde brett og intern teknologi oljen gjennom ulike separasjonstrinn.

Oljen varmes først opp til 400°C, slik at de ulike komponentene stiger mot tårnets øvre ende. Komponentene, som i bransjen kalles for fraksjoner, samles inn og trekkes ut ved kondenseringspunktene deres. Olje- og gass kondenserert ved ulike temperaturer i samme kolonne, noe som skaper en effektiv separasjonsprosess. Denne delikate prosessen krever kontinuerlig oppgradering for å oppfylle bransjestandarder, noe som er grunnen til at Repsol Tarragona tegnet kontrakt med Sulzer for å fremtidssikre sin virksomhet.

Separering er en delikat prosess som krever kontinuerlig oppgradering for å oppfylle bransjestandarder. Det er derfor Repsol Tarragona tegnet kontrakt med Sulzer for å fremtidssikre deres virksomhet.

En felttjeneste dedikert til å bygge din robusthet

Vår tårnfelttjeneste planla raskt reaksjon, og passet på at ingen detaljer ble etterlatt for å holde nedetiden til et minimum. Når Sulzers Chemtech-avdeling gikk inn i separasjonskolonnen ved Repsol Tarrangona, brukte de sin erfaring til å navigere det komplekse maskineriet. Teamet demonterte de eksisterende separeringsbrettene og innpakningene før de brukte kraftig beskyttelse på skallet: en oppgradert metallurgi som kalles for sveiseoverlegg.

Skape nye forhold for å beskytte deg mot korrosjon

Sulzer kjøper kontinuerlig opp selskaper som hjelper oss å utvikle beskyttelsen vi tilbyr kundene våre. Vårt oppkjøp av InterWeld, et spesialisert firma innen automatisert sveisebelegg i 2015, gjorde det mulig for oss å bruke toppmoderne utstyr for å beskytte Repsol Tarrangonas separasjonskolonne mot korrosjon. Denne sveiseprosessen, der ett eller flere metaller med spesifikke egenskaper anvendes på et grunnmetall, beskytter separasjonskolonnen og gjør utsetter korrosjonen.

Da sveisingen ble utført, kunne vi installere det nyeste Sulzer-produserte utstyret, som setter Repsol Tarrangona mot en ny produksjonskurs.

Oppkjøp av selskaper hjelper oss med å utvikle beskyttelsen av tårnene vi tilbyr våre kunder.

Få jobben gjort – og mer

Vi forstår at tid koster penger, så grundige forberedelser ble gjort for å holde nedetiden så kort som mulig. Vi forstår også at det å få jobben gjort ikke alltid betyr å holde seg til planen. Når vi kom til stedet, ba kunden teamet vårt om å legge til flere deler: et arbeidsområde som var dobbelt så stort som planlagt. Teamet tok på seg utfordringen, og beskyttet de ekstra delene og fikk jobben gjort innen tidsplanen.

Vi fokuserer for å spare din energi

Å øke levetiden til separasjonskolonnene dine og spare energi motiverer våre serviceteam i tårnfelten til å yte godt. Vi vet at det å eliminere korrosjon med sveisesepareringsteknologi har potensialet til å spare tid, energi og penger. Destillasjontårn bruker en stor del av energien i et anlegg, så oppgradering av masseoverføringsteknologier for å spare deg energi gir virkelig utbytte.

Leder veien med 4 millioner driftstimer

Med prosjekter som spenner fra 30 000 til 500 000 timer, har vår tårnfelttjeneste fullført arbeid på store anleggsomfattende snuoperasjoner over hele verden. Teamene våre tilbyr alle typer tårnfelttjenester, slik at du aldri trenger å jobbe med mer enn én tjenesteleverandør. Som markedsleder innen teknologi for fraksjoneringssøyler som brukes til separering av olje i ulike hydrokarbonforbindelser, skaper Sulzers erfaring en ny vei fremover.

Kontakt oss