Hovedfordeler
 • Aksial pumper utstyrt med IE3 Premium effektivitetsmotorer som strekker seg fra 7,5 til 500 kW for 50 Hz.
 • Aksial pumper utstyrt med IE3 Premium effektivitetsmotorer som strekker seg fra 19 til 628 hk for 60 Hz
 • Pumper tilgjengelig med motorkraft på opptil 500 hk / 50 Hz og 628 hk / 60 Hz kan alternativt bli utstyrt med planetariske girbokser
 • Utstyrt med svært effektiv tre- til fem-blads åpen type mixed-flow-impellere
 • Mixed-flow-impellere med lav NPSH-design
 • Designet for direkte installasjon i utløpsrøret eller i betongringer for å spare plass og redusere installasjonskostnader, ved hjelp av den velprøvde koplingsringen
 • Forbedret energisparing
 • Langsiktig pålitelighet
Hovedbruksområder
 • Vann
 • Regnvann
 • Jorddrenering
 • Flombeskyttelse
 • Avløpsvann fra kommersielle og industrielle kilder
 • Avløpsvann som inneholder faste stoffer
Funksjoner for hoveddesign
 • IE3 Premium effektivitetsmotor i samsvar med IEC60034-30
 • Klasse H (140°C / 284°F) isolasjon
 • NEMA-klasse A opptil 110 kW / 168 hk, over NEMA klasse B
 • Dobbel silikon mekanisk tetning
 • Tetningsbeskyttelse mot tekstiler
 • 100 000 timers levetid på lager
 • Forseglet koblingskammer med totrinns kabelinnføring
 • Løftebøyle (alternativt i rustfritt stål)
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning, alternativ: vibrasjonsovervåking)
 • Eksplosjonssikker versjon som opsjon(ATEX, FM eller CSA)
 • Planetariske girkasser, drevet av fire-polers motorer, gir høyere effektivitet og lavere vekt sammenlignet med høypolede motorer
Nøkkelegenskaper
Utløpsstørrelser DN 600 til DN 1200
Rørdiameter 600 til 1200 mm (50 Hz) / 600 til 1200 mm (60 Hz)
Kapasiteter opptil 3100 l/s (50 Hz) / opptil 3100 l/s (60 Hz)
Løftehøyder opptil 35 m (50 Hz) / opptil 33 m (60 Hz)
Motoreffekt 7,5 til 500 kW (50 Hz) / 14 til 468 kW (60 Hz)
Ytelsesområde
50 Hz
60 Hz
Case-studier
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Dokumenter

Monteringshåndbøker

Dimensjonstegninger

Applikasjoner
 • Retur av aktivt slam
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når renseanlegget ligger lavere enn der det rensede vannet slippes ut. Dette er vanlig når du har utløp inn i en elv, som ved kraftig regn eller springflo kan få ekstra høyt nivå.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.
Installasjon av vertikal propellerpumpe – hvordan man kan realisere en optimal pumpestasjon.
Kontakt oss