Tärkeimmät edut
 • Säästää aikaa paikallaan huollettavuudella, riepujen poisto on helppoa eikä laitetta tarvitse irrottaa putkistosta
 • Suunniteltu käytettäväksi lietelaitoksissa, missä luotettavuus on erittäin tärkeää ja seisokit on pidettävä alhaisina
 • Epäkeskoruuvisiirtopumpun jatke saatavilla eri materiaaleilla erilaisiin prosessisovelluksiin
 • Pienien käyttönopeuksien vankat moottorit ja vaihdelaatikot ovat tärkeä osa yksikön rakennetta
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Lietteen käsittely ja siirto (paikallaan huollettava)
 • Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesi (paikallaan huollettava)
 • Leikkausherkät prosessit (paikallaan huollettava)
 • Pseudoplastiset lietteet (paikallaan huollettava)
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Imukammio on helppo purkaa poistamalla ruuvit. Tämä mahdollistaa riepujen poiston, huollon sekä voimansiirron osien (kuten roottori, staattori, akseli ja tiivisteet) irrottamisen.
 • Rakennemateriaalit: valurauta tai ruostumaton teräs. Roottorin ja staattorin materiaali voidaan valita käyttösovelluksen mukaan, esim. kromattu roottori ja luonnonkuminen staattori.
 • Vankat moottorit: erityisesti valikoidut moottorit ja vaihdelaatikot käyttöiän parantamiseksi. Lisävarusteina on saatavilla sähkömoottoriyksiköt suorakäyttöisenä tai säädettävällä nopeudella mekaanisesti tai taajuusmuuntajilla.
 • Pienet käyttönopeudet: pienempi kuluminen, pumpun pidempi käyttöikä ja suuremmat aikavälit rutiinihuoltojen välillä. Tärkeä ominaisuus kuluttaviin käyttösovelluksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Jopa 225 m3/h / 990 US gpm
Paineet Jopa 12 bar / 170 psi
Lämpötilat -10–100 ºC / 14–212 ºF
Sovellukset

Sovellukset

 • Anaerobinen mädätys
  Anaerobinen mädätys vaatii lämpötilan tasaamista sekä biomassan asianmukaista homogenisointia, jotta kaasuntuotanto on suurta ja voidaan välttää orgaanisten aineiden saostuminen. Pinnan karstat täytyy rikkoa, ja vaahdon synnyn estämisen täytyy olla hallinnassa, jos vaahtoaminen on todennäköistä. Sulzerilta saa tehokkaita ja luotettavia, suurtehoisilla potkureilla varustettuja Scaba-sekoittimia mädättimille. Anaerobisten mädättimien ylävirrassa olevat Muffin Monster™ -repijät puhdistavat lietteen ennen mädättämistä. Tämä parantaa biomassan homogenisointia ja suojaa laitteita alavirrassa.

 • Kemiallinen sekoitus - Liete
  Kemikaaleja täytyy joskus sekoittaa aktivoituun lietteeseen ennen kuin se kulkeutuu toissijaiseen laskeutusaltaaseen. Kemikaaleja voidaan lisätä jäteveteen esimerkiksi fosforin poistoon biologisesta prosessista. Monet laitokset käyttävät kemikaaleja lietteen sakeutuksen parantamiseen juuri ennen lietepuskurisäiliötä.

 • Kunnallisen puhtaan veden käsittely
  Kun suunnittelet uutta vedenkäsittelylaitosta tai olemassa olevan laitoksen päivittämistä, käyttökustannukset ovat yhtä tärkeitä kuin investointikustannuksetkin. Sulzerin innovatiivisissa pumpuissa, sekoittimissa ja kompressoreissa luotettava käsittelyn suorituskyky yhdistyy ylivoimaiseen energiatehokkuuteen.

 • Lietepuskurisäiliö
  Lietepuskurisäiliötä voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Yleisin sovellus on suuren pitoisuuden esi- tai jälkilietteen tai mädätetyn lietteen sekoitus ja homogenisaatio. Lietteen sekoitukseen tai annosteltujen sakeutuskemikaalien lietteeseen lisäämiseen käytetty liuos riippuu lietepuskurisäiliön mallista ja tilavuudesta. Upposekoittimet ABS XRW ja RW sekä Scaba-sekoitin soveltuvat erittäin tehokkaaseen sekoitukseen. Pakkosyöttävät ja epäkeskoruuveilla toimivat pumput sekä Muffin Monster™ -repijät vähentävät kiintoaineen määrää ja siirtävät lietteen vedenpoistokäsittelyä varten.

 • Lietteen käsittely ja siirto
  Sulzerin pumppuja, sekoittimia ja repijöitä käytetään lietteen puhdistamiseen, siirtoon, sekoittamiseen ja käsittelyyn. Epäkeskoilla toimivat pakkosyötteiset pumppumme tarjoavat lähes vakiona pysyvän virtauksen ja imukorkeuskapasiteetin kaikenlaisiin ei-newtonilaisiin liete- ja kakkuprosesseihin, joita yleensä edellytetään jäteveden käsittelylaitokselta. Paikallaan huolettavuus takaa, että kaikki komponenttien kulumista johtuva seisokkiaika pysyy alhaisena. Muffin Monster™ -repijät suojaavat laitteistoa alavirrassa. Repijöiden puhdistama liete ei tuki venttiilejä, lämmönvaihtimia, mädättimiä, sentrifugeja tai muita lietelinjan laitteita.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä