Paikallaan huollettava epäkeskoruuvisiirtopumppu

Kun nopeus on valttia: suorituskykyiset ja paikallaan huollettavat pumput

Purkaminen ja kokoaminen on suunniteltu helpoksi: mahdollista huoltaa paikallaan ilman irrottamista, imuosan poistoa tai putkiston tyhjentämistä lyhyessä ajassa ja pienin kustannuksin. Epäkeskoruuvisiirtopumpun jatke, saatavilla valurautaisena tai tehtynä ruostumattomasta teräksestä. Valittavana eri materiaaleja roottoreille ja staattoreille sekä kokoonpanoja sisääntuloaukolle.

Tärkeimmät edut
 • Säästää aikaa paikallaan huollettavuudella, riepujen poisto on helppoa eikä laitetta tarvitse irrottaa putkistosta
 • Suunniteltu käytettäväksi lietelaitoksissa, missä luotettavuus on erittäin tärkeää ja seisokit on pidettävä alhaisina
 • Epäkeskoruuvisiirtopumpun jatke saatavilla eri materiaaleilla erilaisiin prosessisovelluksiin
 • Pienien käyttönopeuksien vankat moottorit ja vaihdelaatikot ovat tärkeä osa yksikön rakennetta
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Lietteen käsittely ja siirto (paikallaan huollettava)
 • Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesi (paikallaan huollettava)
 • Leikkausherkät prosessit (paikallaan huollettava)
 • Pseudoplastiset lietteet (paikallaan huollettava)
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Imukammio on helppo purkaa poistamalla ruuvit. Tämä mahdollistaa riepujen poiston, huollon sekä voimansiirron osien (kuten roottori, staattori, akseli ja tiivisteet) irrottamisen.
 • Rakennemateriaalit: valurauta tai ruostumaton teräs. Roottorin ja staattorin materiaali voidaan valita käyttösovelluksen mukaan, esim. kromattu roottori ja luonnonkuminen staattori.
 • Vankat moottorit: erityisesti valikoidut moottorit ja vaihdelaatikot käyttöiän parantamiseksi. Lisävarusteina on saatavilla sähkömoottoriyksiköt suorakäyttöisenä tai säädettävällä nopeudella mekaanisesti tai taajuusmuuntajilla.
 • Pienet käyttönopeudet: pienempi kuluminen, pumpun pidempi käyttöikä ja suuremmat aikavälit rutiinihuoltojen välillä. Tärkeä ominaisuus kuluttaviin käyttösovelluksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet
Kapasiteetit Jopa 225 m3/h / 990 US gpm
Paineet Jopa 12 bar / 170 psi
Lämpötilat -10–100 ºC / 14–212 ºF
Sovellukset

Sovellukset

 • Anaerobinen mädätys
  Anaerobinen mädätys vaatii lämpötilan tasauksen ja biomassan asianmukaisen homogenisaation. Pinnalla olevat kerrokset on rikottava ja vaahdon muodostuminen estettävä. Sulzer voi toimittaa ihanteellisen homogenisaatioratkaisun useille yleisille mädättämötyypeille.

 • Kemiallinen sekoitus - Liete
  Kemikaaleja täytyy joskus sekoittaa aktivoituun lietteeseen ennen kuin se kulkeutuu toissijaiseen laskeutusaltaaseen. Kemikaaleja voidaan lisätä jäteveteen esimerkiksi fosforin poistoon biologisesta prosessista. Monet laitokset käyttävät kemikaaleja lietteen sakeutuksen parantamiseen juuri ennen lietepuskurisäiliötä.

 • Kunnallisen puhtaan veden käsittely
  Kun suunnittelet uutta vedenkäsittelylaitosta tai olemassa olevan laitoksen päivittämistä, käyttökustannukset ovat yhtä tärkeitä kuin investointikustannuksetkin. Sulzerin innovatiivisissa pumpuissa, sekoittimissa ja kompressoreissa luotettava käsittelyn suorituskyky yhdistyy ylivoimaiseen energiatehokkuuteen.

 • Lietepuskurisäiliö
  Lietepuskurisäiliötä voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Yleisin sovellus on suuren pitoisuuden esi- tai jälkilietteen tai mädätetyn lietteen sekoitus ja homogenisaatio. Lietteen sekoitukseen tai annosteltujen sakeutuskemikaalien lietteeseen lisäämiseen käytetty liuos riippuu lietepuskurisäiliön mallista ja tilavuudesta. Sulzerin upposekoittimet ABS XRW ja RW sekä Scaba-sekoitin sopivat hyvin tehokkaaseen sekoitukseen. Pakkosyöttävät ja epäkeskoruuveilla toimivat pumput siirtävät lietteen vedenpoistokäsittelyä varten.

 • Lietteen käsittely ja siirto
  Sulzerin pumppuja ja sekoittimia käytetään lietteen siirtoon, sekoittamiseen ja käsittelyyn. Epäkeskoilla toimivat pakkosyötteiset pumppumme tarjoavat lähes vakiona pysyvän virtauksen ja imukorkeuskapasiteetin kaikenlaisiin ei-newtonilaisiin liete- ja kakkuprosesseihin, joita yleensä edellytetään jäteveden käsittelylaitokselta. Paikallaan huolettavuus takaa, että kaikki komponenttien kulumista johtuva seisokkiaika pysyy alhaisena.
Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista