Hovedfordeler
 • Konstruert som en komplett avløpspumpestasjon for nedgraving og for et utvalg pumper fra Piranha- og AS-serien
 • Enkel installasjon og vedlikehold—ikke behov for å gå ned i kummen
 • Pumpen tetter automatisk mot utløpsrøret når den senkes ned med guiderøret til koblingsfoten.
Hovedbruksområder
 • Pumping av kloakk og avløpsvann
 • Kommersiell avløpspumping
 • Gråvannspumping
 • Pumping av regnvann
 • Trykkavløp
Hovedfunksjoner
 • Valg av pumper avhenger av bruksområde:
  • Nedsenkbare kvernpumper type ABS Piranha med kvernsystem som kan kutte og pumpe avløpsvann som inneholder faststoffer gjennom utløpsrør med liten diameter fra 1¼”
  • Senkbar avløpspumpe type ABS AS med Contrablock- eller Vortex-hydraulikk for pumping av rent vann, avløpsvann og kloakk. Fritt gjennomløp av faste partikler opptil 60 mm
 • Utstyrt med guiderør og koblingsfot for enkel installasjon og vedlikehold
 • Syntetisk, korrosjonsbestandig tank i samsvar med EN 12050-1. Leveres som standard med plastlokk og røropplegg og kuletilbakeslagsventil og stengeventil
 • Fire innløpsporter (1 x DN 100, 3 x DN 150) for DIN muffe-tilkobling. En DN 70-port for ventilasjon og trekkerør til kabler
 • Utløpsrør i rustfritt stål med eksterne gjengeforbindelse (1¼" for DN 32-tank, 2" for DN 50). DN 32 innvendig gjenget til DN 50 rørkopling i plast er tilgjengelig som tilbehør
 • For montering i vei er pumpekummen tilpasset kumringer og støpejernslokk. Tanken er utstyrt med et låsbart lokk i plast for montering i terreng, som for eksempel i en hage.
 • Nivåsensor og flottørsett er tilgjengelig
 • Halsforlenger muliggjør dypere plassering
 • Trykksonde nivåsensor og flottørsett er tilgjengelig
 • Halsforlenger muliggjør dypere plassering
Nøkkelegenskaper
Temperaturer 40 °C (maks. 60 °C i 5 minutter)
Utløpsstørrelser DN32 / DN50
Bruksområder
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.

 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
Kontakt oss