Hovedfordeler
 • Robust og kompakt design
 • Kan brukes i tanker i alle former
 • Hydrodynamisk form for optimal strømformasjon
 • Drivenheten er optimalisert for blandeapplikasjon
 • Selvrensende propellblader sikrer optimal drift med lavt energiforbruk
 • Pidestall av betong med innovativt koplingssystem som lar enheten heves og senkes for inspeksjon selv i fylte tanker
 • Lang levetid siden pidestallen absorberer alle farlige vibrasjoner
Hovedbruk
 • Sirkulasjon i aktiv-slam prosesser.
 • Strømsetting i luftebasseng
 • Tilpasset biofilm-reaktorer, MBBR (SB KA)
Hoveddesign-funksjoner
 • Patentert koplingssystem for strømsetter
 • Energisparende, selvrensende propeller
 • Integrerte motorer med effekt fra 1,4 til 4,5 kW for skånsom sirkulasjon og blanding
 • Mekanisk tetning av silikonkarbid med en beskyttelsesring for faste stoffer
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning)
 • 100 000 t lagerlevetid
Nøkkelegenskaper
Maksimal mengde 4,3 m3/s
Maksimal propelldiameter 2500 mm 
Dokumenter

Dataark

Håndbok

Applikasjoner
 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.

 • Selektor
  Formålet med selektortanken er å kontrollere og begrense veksten av fiberformede bakterier, og deretter forbedre sedimenteringen av slammen. Sulzer gir en rekke løsninger for å skape optimale forhold i selektoren.

 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.

 • Utjevning
  Oppgaven med blanding i utjevningsprosessen er å blande avløpsvannet for å forhindre sedimentering, stratifisering og dannelse av lukt. Det kan også være nødvendig å blande og homogenisere avløpsvannstrømmer som kommer fra ulike kilder. Siden vannivået i utjevningstankene varierer betydelig, og noen ganger kan være svært lave, er det strenge krav for omrørere.
Kontakt oss