Hovedfordeler
 • Plugg-og-pump installasjon uten å måtte bekymre deg for overoppheting.
 • Pålitelig, problemfri drift også ved lave vannivåer.
 • Pumper med en innebygd AquaTronic-enhet justerer feil faserekkefølge, og sikrer riktig dreieretning.
 • Modulært design øker servicevennligheten, og gjør det enkelt å konvertere pumpen etter endrede hydrauliske behov. Pumper med innebygd AquaTronic kan kontrolleres uten demontering ved bruk av serviceprogramvaren.
Modeller
 • XJC 50 ND medium løftehøyde 3-fase
 • XJC 50 ND AT* medium løftehøyde 3-fase
 • XJC 50 LD høy pumpemengde 3-fase
 • XJC 50 LD AT* høy pumpemengde 3-fase
 • XJC 50 HD høy løftehøyde 3-fase
 • XJC 50 HD AT* høy løftehøyde 3-fase

Vekt: 59 kg (130 lb)   

*AquaTronic: Innebygd elektronisk pumpestyring.

AquaTronic-innebygd elektronisk overvåking
Alternativer for elektronisk tilsyn

Opsjon AquaTronic

AquaTronic-enheten (AT) erstatter den innebygde kontaktoren i standardutgavene og sikrer at motoren alltid roterer riktig retning, uansett hvordan fasene er tilkoblet. Viktige fordeler med AquaTronic-enheten inkluderer:

 • Korrigering av motorrotasjon hvis fasene er feil tilkoblet
 • Kjøringsmodus (ingen panel nødvendig)
 • Integrert startutstyr (direkte eller myk start avhengig av pumpemodellen)
 • Motorvern mot høy temperatur, høy strømstyrke og manglende fase
 • Funksjon for å hindre tilstopping 

Hvis pumpen også er utstyrt med en valgfri nivåsensor, gir AquaTronic:

 • Presis nivåstyring
 • Beskyttelse mot tørrkjøring
 • Energisparemodus (energi spares ved å stoppe ved tørrkjøring og starte med nivåsensor) 

AquaTronic-tjenestediagnoseprogram

Tilkobling av en PC til AquaTronic-enheten via USB-kabel gir tilgang til servicediagnostiserings-programmet, som tilbyr:

Statusdata for pumpe, pumpens driftshistorikk, pumpens feillogg, pumpeservice-/vedlikeholdshistorikk, digital brukerhåndbok og reservedeldokumentasjon

Kontrollpanel AquaPlug og AquaTronic

AquaPlug- og AquaTronic-kontrollpanelet er opsjoner som kombineres med AquaTronic for å gi ekstra alarm og start/stopp-funksjoner, samt indikasjon for viktige parametere.


AquaTronic i XJ-pumper

 • Pålitelige intelligente lensepumper
  Verdens smarteste lensepumper for bruksområder i gruver, byggeplasser og tunneler er utstyrt med den innovative AquaTronic. AquaTronic sikrer riktig dreieretning, beskytter motoren og gir mulighet for smart nivåstyring. I tillegg kan du koble pumpen til en PC og hente ut informasjon om pumpeytelse, pumpetilstand, reservedelsliste, service/reparasjonslogg osv.
Startmetode og motorvern

Startmetode og motorvern

XJC50 AT: Direktestart (DOL 500 – 550 V 50 Hz/575 V 60 Hz) med innebygd AquaTronic-enhet, som automatisk justerer faserekkefølge med doble kontaktorer, noe som sikrer riktig dreieretning.

Mykstarter er innebygd med AquaTronic-enheten ved 230–400 V 50 Hz/230–460 V 60 Hz, der tre tyristorer reduserer startstrømmen til tre ganger den nominelle strømmen. To releer sikrer riktig motorrotasjon.

AquaTronic-enheten overvåker motortemperaturen ved bruk av NTC-termistorer innebygd i stator-viklinger, og stopper motoren ved høy temperatur. Den vil også stoppe motoren ved høyt strømtrekk eller hvis en fase mangler.

 XJC50: Direkte på linje-start med innebygd kontaktor. Pumper som skal brukes med VFD eller 1000 V må ha terminalblokk i stedet for kontaktor. Termiske brytere (140ºC / 284ºF, ±5) innebygd i statorviklingene er koblet til kontaktoren og stopper pumpen ved høy temperatur.

Utløpskoblinger

3” (standard HD), 4” (standard ND), 6” (standard LD) slangekoblinger
 
3”, 4”, 6" G/B.S.P.-gjengede koblinger 
3", 4",  6" NPT-gjengede koblinger

Stortz-kobling tilgjengelig som tilbehør

Fordeler

Plugg-og-pump installasjon

Plugg inn uten å måtte bekymre deg for overoppheting. Innebygd kontaktor og termiske sensorer beskytter motoren mot overoppheting. Pumper med en innebygd AquaTronic-enhet vil justeres elektronisk for feil faserekkefølge, og sikre riktig rotasjon av impelleren.

Pålitelig og problemfri drift

Dobbel ytre kapsling og god varmeutveksling muliggjør kontinuerlig drift ved lave vannivåer – eller tørrkjøring – uten at motoren tar skade. Pumpedesignet, den robuste konstruksjonen og de førsteklasses materialene sikrer høy slitasjebestandighet.

Anvendelighet

Det modulære designet reduserer kostnadene ved å sikre maksimal pumpetilgjengelighet med et mindre reservedellager. Tilstanden til en pumpe med innebygd AquaTronic-enhet kan kontrolleres raskt uten demontering ved bruk av serviceprogramvaren.

Sparer energi og miljøet

Motoren med høy effektivitet og hydraulikk kombineres med lavfriksjonslagre for å redusere strømtap. Du oppnår lave totale energikostnader og minimerer karbonavtrykket ditt. Miljøvennlig hvitolje brukes i oljehuset for enkel inspeksjon av tetningsforhold.

50 Hz
Senkbar elektrisk pumpe  XJC 50
Maks. nedsenking 20 m
Beskyttelsesklasse IP 68
Maks. temperatur for pumpet medie ved maks. effekt og kontinuerlig drift 40ºC
Maks. medietetthet 1100 kg/m3
pH for det pumpede mediet 5–8
Silhull 7,5 x 22 mm
Maks. antall starter 30/time
Nominell motoreffekt P2 5,6 kW
Hastighet 2930 o/min
Strømkabel 20 m type H07RN8-F
60 Hz
Senkbar elektrisk pumpe  XJC 50
Maks. nedsenking 20 m
Beskyttelsesklasse IP 68
Maks. temperatur for pumpet medie ved maks. effekt og kontinuerlig drift 40ºC
Maks. medietetthet 1100 kg/m3
pH for det pumpede mediet 5–8
Silhull 7,5 x 22 mm
Maks. antall starter 30/time
Nominell motoreffekt P2 6,7 kW
Hastighet 3520 o/min
Strømkabel 20 m type H07RN8-F
60 Hz US
Senkbar elektrisk pumpe  XJC 50
Maks. nedsenking 65 ft
Beskyttelsesklasse IP 68
Maks. temperatur for pumpet medie ved maks. effekt og kontinuerlig drift 104ºF
Maks. medietetthet 0,0397 lb/in3
pH for det pumpede mediet 5–8
Silhull 5/16” x 7/8”
Maks. antall starter 30/time
Nominell motoreffekt P2 9 hk
Hastighet 3520 o/min
Strømkabel 65 ft. type AWG
Dokumenter

Håndbok

Bruksområder
 • Lensing på anleggsplass
  Byggeplasser for veier og broer til grøfter og dammer, er vanskelige steder å jobbe på. Anleggsledere trenger solide økonomiske grunner til å kjøpe utstyr. Våre senkbare lensepumper leverer dette.
 • Pålitelige intelligente lensepumper
  Verdens smarteste lensepumper for bruksområder i gruver, byggeplasser og tunneler er utstyrt med den innovative AquaTronic. AquaTronic sikrer riktig dreieretning, beskytter motoren og gir mulighet for smart nivåstyring. I tillegg kan du koble pumpen til en PC og hente ut informasjon om pumpeytelse, pumpetilstand, reservedelsliste, service/reparasjonslogg osv.
 • Pumping fra tunneler
  En tunnelkonstruksjon er en kompleks arbeidsplass der flere forskjellige variabler må tas i betraktning. Oversvømming av vann er én av dem. Våre senkbare drenerings- og slamlensepumper er lette, bærbare og starter i det du kobler dem til.

Kontakt oss