Fordeler med innebygd elektronisk overvåking
Riktig dreieretning hver gang

AquaTronic-enheten kontrollerer faserekkefølgen og endrer motortilkoblingen automatisk for å sikre at pumpen starter med riktig dreieretning hver gang. Dette beskytter pumpen mot overoppheting, og dermed sparer energi og reduserer slitasje.

Ingen kontrollpaneler kreves når pumpen er i kjøringsmodus

Den innebygde pumpeelektronikken eliminerer behovet for tradisjonelle automatikkskap. Dette gjør håndtering enklere.

Motorbeskyttelse for trygg drift

Pumpen stopper hvis det er for høyt strømtrekk, for høy temperatur i viklingen eller en fase mangler. På denne måten kan kritiske feil forhindres.

Funksjon for å hindre blokkering reduserer uønskede stopp

Hvis pumpen ikke starter på grunn av en blokkering vil pumpen forsøke å løsne det blokkerte løpehjulet ved å reversere og så automatisk omstart.

Ytterligere overvåkningsalternativer med AquaTronic
Lensepumpe med AquaTronic og nivåsensor

Hvis pumpen også er utstyrt med en nivåsensor, stopper pumpen ved lavt vannivå og dermed reduserer AquaTronic strømforbruket og slitasje.

 • Nivåsensoren og AquaTronic sørger for at pumpen starter og stopper ved et gitte vannivåer.
 • Energisparemodus (energi spares ved å stoppe ved tørrkjøring og starte med nivåsensor)
Lensepumpe med AquaTronic- og AquaPlug/AquaTronic-automatikkskap

Stopp og start pumpen enkelt med AquaPlug- og AquaTronic-automatikkskap. Begge enhetene gir blinkende LED-lysalarmer samt indikasjoner for viktige parametere for enkel og effektiv håndtering.

 • Energisparemodus er tilgjengelig sammen med nivåsensoren
 • Serviceindikatorlampe for alarmer som er lette å se
 • Automatisk omstart når et alarmproblem er løst. Det kan f.eks. være etter en alarm for ubalansert spenning eller lav/høy spenning.
Innebygd intelligens med servicediagnoseprogram

Kontroller pumpens tilstand uten demontering ved ganske enkelt å koble pumpen til en PC via en USB-kabel for å få tilgang til servicediagnoseprogrammet. Programmet viser pumpedataene som er lagret i pumpens innebygde minne, slik som:
Statusdata for pumpe, pumpens driftshistorikk, pumpens feillogg, pumpeservice-/vedlikeholdshistorikk, digital brukerhåndbok og reservedelsliste.

Relaterte produkter
 • Senkbar lensepumpe XJ 25
  Den senkbare lensepumpen XJ 25 er ideell for pumping av vann og skittent vann blandet med sand, grus og slipende partikler. 50 Hz: 2,5 kW. Maks. løftehøyde 26 meter, maks. pumpemengde 19 l/s. 60 Hz: 2,9 kW (4 hk). Maks. løftehøyde 30 meter, maks. pumpemengde 20 l/s.

 • Senkbar lensepumpe XJ 40
  Den senkbare lensepumpen XJ 40 er ideell for pumping av vann og skittent vann med sand, grus og lett slipende partikler. 50 Hz: 3,7 kW. Maks. løftehøyde 34 meter, maks. pumpemengde 23 l/s. 60 Hz: 4,3 Kw (6 hk). Maks. løftehøyde 36 meter, maks. pumpemengde 22 l/s.

 • Senkbar lensepumpe XJ 50
  Den senkbare lensepumpen XJ 50 er ideell for pumping av vann og sølevann blandet med lett slipende partikler. 50 Hz: 5,6 kW. Maks. løftehøyde 45 meter, maks. pumpemengde 35 l/s. 60 Hz: 6,7 kW. Maks. løftehøyde 49 meter, maks. pumpemengde 36 l/s.

 • Senkbar lensepumpe XJ 80
  Den senkbare lensepumpen XJ 80 er ideell for pumping av vann og skittent vann blandet med sand, grus og lett slipende partikler. 50 Hz: 8,3 kW. Maks. løftehøyde 76 meter, maks. pumpemengde 52 l/s. 60 Hz: 9,8 kW. Maks. løftehøyde 94 meter, maks. pumpemengde 37 l/s.

 • Senkbar lensepumpe XJ 110
  Den senkbare lensepumpen XJ 110 er ideell for pumping av vann og skittent vann blandet med lette slipemidler. 50 Hz: 11,8 kW. Maks. løftehøyde 52 meter, maks. pumpemengde 54 l/s. 60 Hz: 13,5 kW (18 hk). Maks. løftehøyde 63 meter, maks. pumpemengde 55 l/s.

 • Senkbar senterlinje-lensepumpe XJC 50
  Pumpen er ideell for pumping av vann og skittent vann med grus, sand og andre partikler. 50 Hz: 5,6 kW. Maks. løftehøyde 45 meter, maks. pumpemengde 35 l/s. 60 Hz: 6,7 kW. Maks. løftehøyde 49 meter, maks. pumpemengde 36 l/s.

 • Senkbar senterutløps lensepumpe XJC 80
  Pumpen er ideell for pumping av vann og skittent vann med grus, sand og andre partikler. 50 Hz: 8,3 kW. Maks. løftehøyde 76 meter, maks. pumpemengde 52 l/s. 60 Hz: 9,8 kW (13 hk). Maks. løftehøyde 94 meter, maks. pumpemengde 37 l/s.

 • Senkbar senterutløps lensepumpe XJC 110
  Pumpen er ideell for pumping av vann og skittent vann med grus, sand og andre partikler. 50 Hz: 11,8 kW. Maks. løftehøyde 52 meter, maks. pumpemengde 54 l/s. 60 Hz: 13,5 kW. Maks. løftehøyde 63 meter, maks. pumpemengde 55 l/s.

 • Senkbar slampumpe XJS 25
  Den senkbare slampumpen XJS 25 er utmerket for pumping av slam og vann blandet med faststoffer. 50 Hz: 2,5 kW. Maks. løftehøyde 18 meter, maks. pumpemengde 16 l/s. 60 Hz: 2,9 kW (4 hk). Maks. løftehøyde 20 meter (66 ft.), maks. pumpemengde 16 l/s (254 gpm).

 • Senkbar slampumpe XJS 40
  Den senkbare slampumpen XJS 40 er utmerket for pumping av slam og vann blandet med faststoffer. 50 Hz: 3,7 kW. Maks. løftehøyde 24 meter, maks. pumpemengde 20 l/s. 60 Hz: 4,3 Kw. Maks. løftehøyde 27 meter, maks. pumpemengde 20 l/s.

 • Senkbar slampumpe XJS 50
  Den senkbare slampumpen XJS 50 er utmerket for pumping av slam og vann blandet med faststoffer. 50 Hz: 5,6 kW. Maks. løftehøyde 28 meter, maks. pumpemengde 25 l/s. 60 Hz: 6,7 kW. Maks. løftehøyde 31 meter, maks. pumpemengde 26 l/s.

 • Senkbar slampumpe XJS 80
  Den senkbare slampumpen XJS 80 er utmerket for pumping av slam og vann blandet med faststoffer. 50 Hz: 8,3 kW. Maks. løftehøyde 35 meter, maks. pumpemengde 29 l/s. 60 Hz: 9,8 kW. Maks. løftehøyde 38 meter, maks. pumpemengde 28,5 l/s.

 • Senkbar slampumpe XJS 110
  Den senkbare slampumpen XJS 110 er utmerket for pumping av slam og vann blandet med faststoffer. 50 Hz: 11,8 kW. Maks. løftehøyde 36 meter, maks. pumpemengde 31 l/s. 60 Hz: 13,5 kW. Maks. løftehøyde 40 meter, maks. pumpemengde 30 l/s.
Kontakt oss