Utylizacja ścieków z publicznych toalet

Płynny przepływ ścieków z miejsc publicznych

Ścieki komercyjne z toalet obejmują wszystkie wody ściekowe spłukiwane z toalet w zabudowaniach komercyjnych, przemysłowych i publicznych. Firma Sulzer wspiera klientów w znajdowaniu odpowiednich rozwiązań do szybkiej i efektywnej utylizacji ścieków z nieruchomości publicznych i do transportowania jej do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

Pompa

Stacja podnosząca

Urządzenie pomiarowe

  • Czujnik pływakowy, typ ABS KS
    Czujnik pływakowy KS jest używany w cieczach do sterowania lub aktywacji sygnału, działa w oparciu o poziom cieczy. Jest także odpowiedni do użycia w ściekach oraz do automatycznej kontroli poziomu. Czujnik pływakowy KS jest odporny na uderzenia i wstrząsy, nie zawiera rtęci i jest przyjazny dla środowiska.

Może Cię także zainteresować