Utylizacja ścieków z publicznych toalet

Płynny przepływ ścieków z miejsc publicznych

Ścieki komercyjne z toalet obejmują wszystkie wody ściekowe spłukiwane z toalet w zabudowaniach komercyjnych, przemysłowych i publicznych. Firma Sulzer wspiera klientów w znajdowaniu odpowiednich rozwiązań do szybkiej i efektywnej utylizacji ścieków z nieruchomości publicznych i do transportowania jej do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

Pompa

Stacja podnosząca

Może Cię także zainteresować