Główne korzyści
 • Kompaktowy, solidny zbiornik z polietylenu
 • Łatwy transport oraz proste podłączenie do rurociągu tłocznego Kompaktowe wymiary umożliwiają przeniesienie przez drzwi o typowym rozmiarze
 • Bezproblemowe pompowanie ścieków
 • Automatyczny, pneumatyczny system kontroli poziomu
 • Obejmuje dwie wybrane pompy XFP zaprojektowane do ciągłej pracy (S1) bez dodatkowego chłodzenia oraz silnik o znakomitej wydajności, system zapobiegania zatykaniu (Contrablock), monitorowanie szczelności i kontrolę temperatury.
Główne zastosowania
 • Ścieki i wody odpływowe zawierające fekalia
 • Odprowadzanie ścieków z bloków mieszkaniowych, szpitali, hoteli i dużych placów budowy — zarówno z nowych budynków, jak i modernizowanych obiektów.
Główne cechy projektowe
 • Pompy XFP z króćcem tłocznym DN80 lub DN100, połączenie kołnierzowe do rurociągów
 • Automatyczne sterowanie pompą oraz kontrola poziomu za pomocą czujnika ciśnienia
 • Wiele opcji dla króćców wlotowych. Cztery króćce wlotowe z mocowaniem „na wcisk” w poziomie i dwa w pionie (DN 100, 150 i DN 200). Jeden króciec DN 70 wykorzystywany do odpowietrzania oraz jako kanał kablowy (dostarczany standardowo z zaślepką lub dławikiem kablowym.)
 • Kompaktowy, solidny zbiornik z polietylenu
Najważniejsze cechy
Wydajność 45 m³/godz.
Wysokość podnoszenia 18 m
Temperatury 40°C (maksymalnie 60°C przez pięć minut)
Średnica króćca tłocznego

DN 80 (XFP 80C)

DN 100 (XFP 100C, XFP 100 E)

Maksymalna prędkość obrotowa

980 min-1 (XFP 80C-CB1.1)

1450 min-1 (XFP 80C-CB1.3, XFP 100C/E)

Zastosowania
Skontaktuj się z nami