Tärkeimmät edut
 • Iskunkestävä
 • Elohopeaton
 • Ympäristöystävällinen
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Jätevesi
 • Viemärivesi
Tärkeimmät rakenneominaisuudet

Kohokytkimessä pallo liikkuu kellunta-asennon mukaan ja käyttää laadukasta mikrokytkintä. Pallon upotettu rullaustila varmistaa ongelmattoman toiminnan silloinkin, kun kaapeli vääntyy.

Kytkentäeron vaihtelemiseksi on kaapelin kiinnitysasentoa mahdollista lyhentää tai pidentää. Kaapelin vähimmäispituus on 50 mm, joka vastaa 100 mm vähimmäiskytkentäeroa. Itse kytkentäkorkeus asetetaan nostamalla tai laskemalla kiinnityspistettä.

On tärkeää varmistaa, että kohokytkin voi kellua ylös- tai alaspäin rajoituksetta.

 • Ylivalamisprosessi tuottaa täysin tiiviin pintavipan
 • PVC-kaapeli (valinnainen)
Tekniset tiedot
Tyyppi KS
Nimellisjännite 230/400 V AC
Nimellisvirta 16 (8)/16 (4) A
Suojausluokka I
Suojaustyyppi IP 68
Kytkevä Normaalisti avoin (vakio) tai kaksoiskytkentä
Kaapelin tyyppi HO7RN-3G1.0 tai AO5RN-4G0.75
Keskilämpötila Jatkuva toiminta: 60°C
Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Kotitalouksien WC-jätteenpoisto
  Kotitalouksien WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki asuntokiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.
 • Paineistetut järjestelmät
  Paineistetut jätevesijärjestelmät sopivat hyvin syrjäisempiin kohteisiin, kuten lomanviettopaikkoihin ja rannikkoalueille, joissa ei ole suoraa pääsyä paikallisiin painovoiman avulla toimiviin järjestelmiin. Ne voivat olla taloudellinen vaihtoehto painovoimalla toimiville viemäreille, sillä putkien halkaisijat ovat pienemmät ja asennus vaatii vähemmän kaivamista.
 • Pumppaamon ohjaus
  Ohjausjärjestelmien toimintoja ja tietoja voidaan käyttää parantamaan pumppujen, pumppaamojen ja koko keräysverkostojen käytettävyyttä. Ne ovat yksinkertainen tapa vähentää seisokkiajan ja tulvimisen riskejä sekä huolto- ja energiakustannuksia. Sulzerilla on täysi valikoima ohjausjärjestelmiä, jotka ovat yhtä helppokäyttöisiä kuin edistyneitä.
 • Verkkopumppausasema
  Verkkopumppausasemat keräävät kunnallista jätevettä kodeista ja yhteisöasumuksista. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat jäteveden päätepumppausasemalle. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, pumppujen täytyy selvitä hankalista materiaaleista, kuten kuituja sisältävistä terveyssiteistä ja pakkausmateriaaleista.
 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.
 • WC-jätettä sisältämätön kotitalouksien jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kotitalouksien jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.

Voit olla myös kiinnostunut seuraavista

Ota yhteyttä