Asiakasedut
 • Minimoi käyttökustannukset ja lisää pumppaamon käytettävyyttä
 • Nopea ja helppo konfigurointi ainutlaatuisen ohjatun käyttöönoton myötä
 • Toimii erillisenä valvontayksikkönä tai kattavana pumppaamon ohjaimena
 • BlueLinQ-järjestelmään on saatavilla laajennusmoduuleja, jotka ovat asennettavissa koska tahansa
Yleisimmät käyttökohteet
 • Ohjaa ja valvoo kunnallisen jäteveden pumppaamoja, joihin kuuluu 1–6 pumppua, sekoittimia, ohjattuja venttiilejä ja muuta

Rakenneominaisuudet

Seuraavan sukupolven suunnittelu

 • Kompakti rakenne, yksinkertainen asennus uuteen tai olemassa olevaan infrastruktuuriin
 • Intuitiivinen 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka graafista käyttöliittymää käytetään konfigurointiin ja laitteen tilan valvontaan
 • Etäkäyttö suojatulla yhteydellä, mikä mahdollistaa keskitetyn ohjauksen ja koordinoinnin muiden pumppaamojen kanssa valvontajärjestelmän (esim. AquaWeb) kautta
 • Ohjattu käyttöönottotoiminto tekee konfiguroinnista nopeaa ja helppoa
 • Ennalta ohjelmoidut toiminnot varmistavat laitteiston tehokkaan ja luotettavan käytön hyödyntäen Sulzerin pitkää kokemusta jätevesistä
BlueLinQ tarjoaa enemmän

Parantaa verkon suorituskykyä

 • Älykäs pumppuohjaus säätää käynnistys-/pysäytyspintaa energiakulujen hillitsemiseksi
 • Asymmetrinen käynnistystoiminta parantaa käytettävyyttä
 • Päivän ja yöajan käynnistys-/pysäytyspintojen avulla energiaa voidaan käyttää kulutushuippujen ulkopuolella
 • Tilapäinen matalampi pysäytyspinta vähentää lietteen kerääntymistä
 • Pumput voivat toimia itsenäisesti eri käynnistys-/pysäytyspintojen mukaan
 • Harvoin tarvittavia pumppuja voidaan käyttää välillä tukosten estämiseksi
 • Tulo- ja lähtövirtausten laskenta
 • Pumppujen energia- ja tehokkuuslaskennat
 • SD-muistikortti järjestelmämääritysten ja laiteohjelmistopäivitysten siirtoa varten
 • Myös kaatumislokitoiminnon tiedot voidaan ladata SD-kortin kautta
Parhaan hyötysuhteen käyttöpisteen (BEP) logiikka
Esimerkki BEP:stä (parhaan hyötysuhteen käyttöpiste)

BlueLinQ Prossa on sisäänrakennettu ohjauslogiikkatoiminto BEP:lle (parhaan hyötysuhteen käyttöpiste). BEP on piste, jossa pumppu toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tässä pisteessä pumpun virtauksessa ilmenee vähiten jakautumista, turbulenssia ja muuta häviötä.

Pumpun käyttö lähellä BEP-pistettä vähentää rasitusta ja kulumaa, mikä parantaa pumpun luotettavuutta ja pidentää sen käyttöikää.

Käynnistyksessä BlueLinQ Pro määrittää optimaalisen käyttötaajuuden suorittamalla useita kapasiteetti- ja käyttötaajuuslaskelmia. Tämä testijakso toistuu esiasetetun välin mukaisesti.

BEP-logiikkaan perustuva ohjaus parantaa pumpun arvoa:

 • Matalammat käyttökustannukset
 • Pienentää mekaanisiin osiin kohdistuvaa hydraulista kuormaa
 • Vähentää laakerirasitusta ja akselin tärinää
 • Vähemmän melua
 • Vähemmän imutehon uudelleenkiertoa (vähentää myös pumpun tukkeutumisriskiä)
Laajennusmoduulit

Järjestelmää on helppo laajentaa lisäämällä digitaalisia ja analogisia liitäntämoduuleja.

BlueLinQ Pron kytke ja käytä -moduuleja:

 • BlueLinQ DI-12: 12 eristettyä digitaalista tuloa, joissa on konfiguroitava logiikka
 • BlueLinQ DO-8: Tämä moduuli laajentaa pumppuohjaimen kapasiteettia lisäämällä 8 digitaalista lähtöä, joissa on konfiguroitava logiikka
 • BlueLinQ AI-6: Enimmillään 6 analogituloa
 • BlueLinQ TI-6: 2 tai 3 johtimen kytkentä PT100-antureihin
 • BlueLinQ AO-6: 6 analogista lähtöä
 • BlueLinQ LI-6: 6 analogista tuloa pumppujen ja sekoittimien vuodonvalvonta-antureiden liittämiseksi

Mahdollisuus määrittää yhdistelmähälytyksiä ja erillisiä hälytyksiä.

Lue lisää IO-laajennusmoduuleista.

Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.

 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.

 • Poistopumppaamot
  Poistopumppaamoa tarvitaan kun jätevedenpuhdistamo on alempana kuin vesistö, johon puhdistettu jätevesi johdetaan. Tämä pätee erityisesti kun lasketaan jokeen, joka voi nousta rankan sateen tai tulvimisen seurauksena, tai mereen, jonka pinta vaihtelee vuorovesien mukaan. Jäteveden pois pumppauksessa puhdistamolta voidaan tarvita poistopumppaamoa, esimerkiksi silloin, jos puhdistettu jätevesi johdetaan kauas merelle.

 • Tulopumppaamo
  Tulopumppaamot ovat hieman samankaltaisia kuin suuret päätepumppausasemat. Tulevan viemärin syvyydestä riippuen nostokorkeudet voivat vaihdella 2 ja 30 metrin välillä. Äkkinäiset nousut hydraulisessa kuormassa haittaavat biologisia prosesseja. Näiden estämiseksi laitokset käyttävät usein vaihtuvanopeuksisia moottoreita ja/tai useita rinnakkaisia pumppuja.

 • Verkkopumppausasema
  Verkkopumppausasemat keräävät kunnallista jätevettä kodeista ja yhteisöasumuksista. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat jäteveden päätepumppausasemalle. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, pumppujen täytyy selvitä hankalista materiaaleista, kuten kuituja sisältävistä terveyssiteistä ja pakkausmateriaaleista.

 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.

Sinua voivat kiinnostaa myös seuraavat

Ota yhteyttä