Utfordringen

  • Gjentatte problemer med finbåndsiler og silkomprimatorer
  • Silene ble presset gjennom og endte opp i avløpsvannprosessen
  • 16 ekstra arbeidstimer per uke gikk med til rengjøring and vedlikehold

Prosjektet

  • CDD Channel Monster-kverner ble installert for å forhåndsbehandle partikler i strømmen og dermed beskytte silene mot overbelastning

Jeg trengte en enkel løsning som var enkel å installere og vedlikeholde. Channel Monster-kvernene overgikk forventningene og ga teamet mitt en enkel løsning.

Fungerende leder. Northern Ireland Water Limited (NIW)

Løsningen

Vi leverte en CDD Channel Monster for å forbedre sileffektiviteten

  • To roterende tromler mater de oppfangede faststoffene inn i en kraftig kvern
  • Kverneprosessen styrer hastigheten faststoffene treffer silen med, og reduserer dem til mindre partikler
  • Kvernene gjør også mer av avføringsmaterialet flytende, slik at det forblir i strømmen og kommer inn i behandlingsprosessen

Kundefordeler

  • Moygashel har eliminert alle problemer med finbåndsiler og silkomprimatorer
  • Null behov for manuell klarering av tilstoppinger
Produkt
Kontakt oss