Byen Barrancabermeja er kjent som “oljehovedstaden” i Colombia — et godt sted for et fabrikkanlegg. Vår kunde’s mølle kan produsere 44 000 tonn etylen og 8800 tonn propylen per år — 144 tonn per dag. Slike fabrikker går kontinuerlig.

Sulzers servicesentre i Texas og Bogotá jobbet sammen for å inspisere og reparere de tre turbinene. Forebyggende vedlikehold holder installasjoner gående på en pålitelig måte og med maksimal effektivitet. For å minimere produksjonstap må vedlikehold utføres raskt. For dampprosessen benytter Barrancabermeja-anlegget dampdrevne turbinkompressorer før destilleringsfasen for prosessering av gassene.

Etylen blir nå til verdens’mest brukt plast

Etylen er en fargeløs, brennbar gass. Den brukes mye i den kjemiske industrien. Mer enn halvparten av etylenoksid går til å lage polyetylen: plast som brukes til emballasje og bæreposer. Etylen produseres ofte i petrokjemisk industri ved dampspalting.

Etylen er base for mange emballasjeprodukter, slik som PET-flasker (fig. 1).

Planleggingen startet ett år på forhånd

Vedlikehold under et planlagt produksjonsstopp krever omhyggelig håndtering. Siden 1999 har den colombianske møllen benyttet Sulzers tjenester for å reparere turbomaskineriet. Kunden inngikk først en avtale med Sulzer for å utføre alle planleggingsaktivitetene for kompressordekket i løpet av produksjonsstoppet og for å inspisere og reparere reserverotorene. Sulzer byttet ut de kjørende kompressorrotorene med verkstedsreparerte reserveenheter som ble reparert i Houston på forhånd, for å muliggjøre rask utskifting. Deretter ba kunden Sulzer om å utføre alle aktiviteter på kompressordekket i løpet av produksjonsstoppet. Alt dette arbeidet måtte fullføres innen 30 dager.
De som noen gang har organisert et bryllup, vet hvordan det er å planlegge et éndags arrangement. Tenk deg hvor lang tid det tar å planlegge en 30-dagers overhaling med 12 serviceteknikere. Det var det vi gjorde.

Fremragende prosjektledelse

Sulzer utnevnte to prosjektledere for å overvåke tidsplanen. En var José Saldana, en talentfull ung ingeniør. “Prosjektlederen er ansvarlig for at arbeidsflyten går glatt i løpet av hele prosjektet. Et viktig planleggingstrinn er å bryte ned vedlikeholdsarbeidet for overhaling i arbeidssekvenser. Deretter lister vi opp alle kravene for denne sekvensen, tidsrammen og hvor mange personer som trengs for å utføre prosjektet i tide.”

Overhaling og testing i Houston

Reservekrotorene som ble installert av vårt Field Service-team, hadde tidligere blitt reprodusert på Houston-anlegget. Hver komponent hadde blitt brakt tilbake til teknisk spesifikasjon. “Houston er vårt flaggskipsverksted. Vi har en systematisk tilnærming med sjekklister for hver reproduksjonsordre. Starte med en innledende inspeksjon og omfattende målinger etterfulgt av grov rengjøring og demontering med videre ikke-destruktiv testing. Dette gjør det mulig for oss å bestemme nøyaktig reparasjonene vi vil anbefale til kunden,” sier José Saldana.

I tilfeller der rotoren har hatt et akselbrudd i den ene enden, kan det være nødvendig å skifte ut enden med en askelstump. Der originalkomponenter, som f.eks. impellere, er skadet, må vi lage nye deler.

Når ingeniørene har renovert eller reprodusert komponentene, gjennoppbygger og balanserer de rotoren igjen. Store komponenter, slik som det colombianske anleggets dampturbiner, krever en stor balanseringsrigg som vår, som gir toppmoderne analyse (fig. 2).

Fig. 2 Balansering ved Sulzer-butikken i Houston, TX, USA.

Tilbakei topp stand

Sulzer håndterte hele kompressordekket tilbake til den fornøyde kunden i tide. Etter det hjalp feltserviceteamet vårt med å få i gang kompressordekket og la anlegget starte normal produksjon.

Kontakt oss