Kolumbian öljypääkaupunkina tunnettu Barrancabermejan kaupunki — loistava paikka eteenitehtaalle. Asiakkaamme tehdas pystyy tuottamaan vuodessa 44 000 tonnia eteeniä ja 8 800 tonnia propyleeniä ’ se tekee 144 tonnia päivässä. Tällaiset tehtaat ovat käynnissä jatkuvasti.

Sulzerin Teksasin ja Botog’n huoltokeskukset tarkistivat ja korjasivat yhdessä kolme turbiinia. Ennaltaehkäisevä huolto pitää laitteiston toiminnan luotettavana ja mahdollisimman tehokkaana. Huoltotoimenpiteet täytyy tehdä nopeasti tuotantohävikin minimoimiseksi. Barrancabermejan tehtaassa on höyrytoimisia turbiinikompressoriyksiköitä, joita käytetään höyrykrakkauksessa ennen kaasujen tislausta.

’Eteeni muutetaan maailman käytetyimmäksi muoviksi

Eteeni on väritön, palava kaasu. Sitä käytetään laajalti kemianteollisuudessa. Yli puolesta maailmassa käytetystä eteenistä valmistetaan polyeteeniä: muovia, jota käytetään pakkauksissa ja ostoskasseissa. Petrokemiassa eteenistä valmistetaan usein höyrykrakkaamalla.

Eteeni toimii pohjana monille pakkaustuotteille, kuten PET-pulloille (Kuva 1).

Suunnittelu aloitettiin vuotta aikaisemmin

Tarkoituksellisen toimintakatkoksen aikana tehtävät huoltotyöt vaativat tarkkaa suunnittelua. Kyseinen kolumbialainen tehdas on korjauttanut turbolaitteistonsa Sulzerilla vuodesta 1999 alkaen. Asiakas otti ensin yhteyttä Sulzeriin toimintakatkoksen aikana kompressoritasolla tehtävää suunnittelua sekä vararoottoreiden tarkistamista ja korjaamista varten. Sulzer nopeutti aikataulua vaihtamalla käytössä olevat kompressorin roottorit Houstonissa aikaisemmin korjattuihin varayksiköihin. Sittemmin asiakas pyysi Sulzeria tekemään kaikki kompressoritasolla tehtävät työt toimintakatkoksen aikana. Kaikki työt täytyi saada tehtyä 30 päivässä.
’Kaikki esimerkiksi häitä suunnitelleet tietävät, millaista on suunnitella yksipäiväinen tapahtuma. Kuvitelkaa, kuinka pitkään kestää suunnitella 30-päiväinen huolto, jonka suorittaa 12 teknikkoa. ’Me teimme niin.

Erinomaista projektinhallintaa

Sulzer lähetti kaksi projektinjohtajaa valvomaan aikataulussa pysymistä. Yksi heistä oli José Saldana, lahjakas nuori insinööri. “Projektinjohtaja on vastuussa koko hankkeen sulavasta etenemisestä. Koko työn pilkkominen pienempiin osiin on yksi huollon suunnittelun tärkeistä vaiheista. Tämän jälkeen tehdään luettelo kaikista osien asettamista vaatimuksista, aikataulusta ja projektin suorittamiseen tarvittavista ihmisistä.”

Huolto ja testaus Houstonissa

Kenttähuoltotiimin asentamat vararoottorit oli valmistettu aikaisemmin uudelleen Houstonin tehtaassa. Jokainen komponentti oli palautettu suunnitteluarvoihinsa. “Tärkein korjauskeskuksemme sijaitsee Houstonissa. ”Käymme kaikkien uudelleenvalmistustilausten tarkistuslistat systemaattisesti läpi. Alkutarkastuksen ja kattavien mittausten jälkeen osille tehdään teräsraepuhdistus, jota seuraavat purku ja uudet rikkomattoman aineenkoetuksen (NDT) testit. Näin voimme määrittää tarkasti asiakkaalle suositeltavat korjaukset”, José Saldana kertoo.

Jos roottorin toisen pään akseli on vaurioitunut, siihen pitää mahdollisesti vaihtaa akselipää. Kun juoksupyörien kaltaiset alkuperäiskomponentit ovat vaurioituneet, täytyy valmistaa uusia osia.

Komponenttien kunnostus- tai uudelleenvalmistustöiden jälkeen insinöörit kasaavat roottorin uudelleen ja tasapainottavat sen. ’Suurille komponenteille, kolumbialaisen tehtaan tapauksessa höyryturbiineille, tarvitaan käyttämämme kaltaista tasapainotusbunkkeria, jossa on huipputason analyysimenetelmät (kuva 2).

Kuva 2 Tasapainotusta Sulzerin korjaamolla Yhdysvaltain Houstonissa.

Taas täydessä toimintakunnossa

Sulzer sai luovutettua koko kompressoritason ajoissa tyytyväiselle asiakkaalle. Tämän jälkeen kenttähuoltotiimimme auttoi kompressoritason käynnistyksessä ja laitoksen palauttamisessa normaaliin toimintaan.

Ota yhteyttä