Warunki korzystania

 1. Zawartość tej witryny internetowej www.sulzer.com („witryna internetowa firmy Sulzer”) jest dostarczana użytkownikowi i obsługiwana przez Sulzer Management Ltd., szwajcarskie przedsiębiorstwo z siedzibą pod adresem Neuwiesenstrasse 15, CH-8401 Winterthur, Szwajcaria („Sulzer”). Zapytania pocztą e-mail mogą być wysyłane na adres webmaster [at] sulzer.com.
 2. Używając witryny internetowej firmy Sulzer i/lub używając jakichkolwiek narzędzi programowych i/lub aplikacji udostępnionych za pośrednictwem witryny internetowej firmy Sulzer, użytkownik potwierdza, że te Warunki korzystania obowiązują i że dostęp jest przyznany użytkownikowi pod warunkiem przestrzegania i akceptacji warunków przez użytkownika.
 3. Witryna internetowa firmy Sulzer oferuje ogólne informacje o firmie, jej produktach i usługach. Ma ona stanowić jedynie wstępny przewodnik i nie zastępuje porad specjalistycznych ani niezależnej, indywidualnej weryfikacji faktów przed podjęciem decyzji. Witryna internetowa firmy Sulzer zapewnia dostęp do zamkniętych grup użytkowników, które zapewniają informacje dla użytkowników, a gdy to stosowne, takie zamknięte grupy użytkowników podlegają dodatkowym warunkom korzystania.
 4. Wszystkie informacje i treści (w tym między innymi zalecenia, porady, obliczenia, specyfikacje, arkusze danych, konfiguracje, materiały marketingowe, broszury, podręczniki, informacje finansowe, wartości akcji, materiały wideo, obrazy) publikowane w witrynie internetowej firmy Sulzer, w tym oprogramowanie lub aplikacje, jak i wyniki lub inne dane wyjściowe generowane przez takie oprogramowanie lub aplikacje, są dostarczane „tak, jak są” i „tak, jak są dostępne” bez żadnego oświadczenia lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju (tak wyraźnej, jak i dorozumianej), w tym m.in. gwarancji prawidłowości, kompletności, dokładności, zdatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Użytkownik używa witryny internetowej firmy Sulzer, a także jej informacji i zawartości na własne ryzyko. Informacje i treści tu zawarte mogą być zmieniane lub usuwane przez firmę Sulzer w każdej chwili bez powiadomienia; Użytkownik nie powinien polegać na dostępności witryny internetowej firmy Sulzer lub jej części.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym m.in. za utratę zysku, utratę używania, utratę danych lub informacji, jak i za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe) użytkownika lub innej strony występujące w związku z lub wynikające z użycia lub dostępu do witryny internetowej firmy Sulzer lub informacji albo treści tu zawartych, niezależnie od faktycznych uzasadnień lub podstawy prawnej takich strat lub szkód, w tym m.in. umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odszkodowania, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności lub innych czynników.
 6. Firma Sulzer nie gwarantuje, że witryna internetowa firmy Sulzer będzie działać bezproblemowo. Firma Sulzer nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne zakłócenia systemu IT użytkownika przez wirusy, hakerów lub szkodliwe oprogramowanie jakiegokolwiek typu.
 7. Wszystkie treści (w tym m.in. projekt, tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, logo, ikony, oprogramowanie, aplikacje) oraz wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe w witrynie internetowej firmy Sulzer są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i/lub innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej, i wszystkie takie prawa pozostają zastrzeżone. Poszczególne elementy witryny internetowej firmy Sulzer są wyłączną własnością firmy Sulzer i jej podmiotów stowarzyszonych. O ile nie zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez firmę Sulzer, znaki i treści witryny internetowej firmy Sulzer mogą być używane tylko do własnych, wewnętrznych celów dokumentacyjnych dotyczących użytkownika dotyczących firmy Sulzer, jej produktów i usług— i tylko przy zachowaniu nienaruszonych uwag o prawach autorskich. Uznaje się, że odpowiednie warunki zostają zaakceptowane przy zapisywaniu lub powielaniu oprogramowania lub innych danych z witryny internetowej firmy Sulzer.
  Powielanie (pełne lub częściowe), transmisja (elektroniczna lub innymi środkami), modyfikacja, łączenie lub używanie witryny internetowej firmy Sulzer są dozwolone tylko za wyraźnym pisemnym upoważnieniem firmy Sulzer.

  Ponadto zabrania się, w szczególności, używania narzędzi (np. Spider, Crawler i innych narzędzi automatycznych) zaprojektowanych do systematycznego i automatycznego kopiowania, powielania, emitowania lub innego transmitowania treści witryny internetowej firmy Sulzer. Firma Sulzer wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko odpowiedzialnym stronom, mianowicie do żądania odszkodowania za szkody.
 8. Witryna internetowa firmy Sulzer może zawierać łącza do witryn internetowych i innych zasobów stron trzecich, które są poza kontrolą firmy Sulzer. Firma Sulzer nie przyjmuje odpowiedzialności za przydatność, dokładność, kompletność, odpowiedniość, zgodność z prawem czy inne cechy treści takich witryn internetowych ani za żadne oferty i usługi w nich zawarte. Użytkownik używa takich witryn internetowych i zasobów na własne ryzyko.
 9. Przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez użytkownika i zbieranych przez nas, a także procedury stosowane przez nas do analizowania użycia witryny internetowej firmy Sulzer są szerzej opisane w oddzielnej Polityce prywatności, do której można uzyskać dostęp za pomocą poniższego łącza: Polityka prywatności
 10. Używanie witryny internetowej firmy Sulzer podlega prawu Szwajcarii. Wyłącznym miejscem jurysdykcji w związku z każdym sporem wynikającym z lub związanym z witryną internetową firmy Sulzer jest Winterthur w Szwajcarii.
Skontaktuj się z nami