Dostarczanie i dystrybucja wody czystej

Tłoczenie wody ze stacji uzdatniania do kranu

Dostarczanie wody pitnej do wszystkich fragmentów sieci dystrybucyjnej obejmuje wiele wyzwań. Pompy firmy Sulzer ze stacji uzdatniania poprzez sieć wodociągową pompują wodę pitną, aby dotarła do miejsca docelowego z zachowaniem odpowiedniego przepływu i ciśnienia.

Nasze rozwiązania są dopasowane do każdego zadania, tak aby działały w sposób niezawodny i osiągały najwyższą sprawność energetyczną. Firma Sulzer osiąga wyjątkowe rezultaty za sprawą innowacyjnych rozwiązań pompowych, od stacji uzdatniania wody po kran.

Produkty

  • Pompa dwustrumieniowa typu SMD z korpusem dzielonym osiowo
    Pompy SMD zaprojektowano do zastosowań związanych z różnymi rodzajami wody — wody nieoczyszczonej, czystej wody, wody morskiej lub wody brachicznej. Aby sprostać wymogom poszczególnych zastosowań, pompy SMD oferują najlepszy w swojej klasie układ hydrauliczny połączony z możliwościami konfigurowania obudowy: standardową SMD i konfigurowaną SMD.

  • Typoszereg SNS
    Jednostopniowe pompy SNS są zaprojektowane tak, aby przewyższać wymogi w zakresie wydajności energetycznej we wszystkich branżach i spełnić wymogi międzynarodowej normy ISO 5199. Nowatorska konstrukcja sprawia, że pompa jest bardziej niezawodna oraz znacznie tańsza w utrzymaniu.