Oczyszczanie wody przemysłowej

Większość branż zużywa duże ilości wody. Zapewniamy wydajne energetycznie i niezawodne rozwiązania z zakresu pompowania, mieszania i napowietrzania dla wszystkich procesów przemysłowych związanych z oczyszczaniem wody.

Woda używana jest do głównych procesów przemysłowych, a także do mycia, chłodzenia, ogrzewania, gaszenia pożarów, płukania i do wielu innych zastosowań. Przed użyciem wody należy ją oczyścić w zależności od wymagań. Po użyciu wody należy ją ponownie oczyścić przed wprowadzeniem jej do zbiornika wodnego lub przed ponownym użyciem. Oczyszczanie wody przemysłowej obejmuje wszystkie etapy.

Nasze pompy i inne urządzenia pracują wydajnie i niezawodnie w branży celulozowo-papierniczej, spożywczej, browarniczej, metali i górnictwa, ropy naftowej i gazu ziemnego, środków chemicznych oraz wielu innych, optymalizują procesy oczyszczania wszystkich rodzajów potrzebnej wody, obniżając jednocześnie zużycie energii.

Twoje procesy
 • Intensywne mieszanie
 • Flokulacja
 • Sedymentacja
 • Flotacja za pomocą rozpuszczonego powietrza
 • Filtracja
 • Membrana ultrafiltracyjna
 • Odwrócona osmoza
 • Wymiana jonowa
 • Przetwarzanie osadu
 • Ujednorodnienie
 • Procesy fizyczne
 • Procesy chemiczne
 • Procesy biologiczne
 • Recyrkulacja roztworu
 • Osad czynny powrotny
 • Fermentacja tlenowa
 • Fermentacja beztlenowa
 • Przetwarzanie i transfer osadu
 • Odwadnianie
 • Odparowywanie
 • Krystalizacja
 • Przetwarzanie ścieków w procesie „zero liquid discharge” (ZLD)

Powiązane dokumenty

Analizy przypadków

Skontaktuj się z nami