Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Większość branż zużywa duże ilości wody. Woda używana jest do głównych procesów przemysłowych, a także do mycia, chłodzenia, ogrzewania, gaszenia pożarów, płukania i do wielu innych zastosowań. Przed użyciem wody należy ją oczyścić w zależności od wymagań. Po użyciu wody należy ją ponownie oczyścić przed wprowadzeniem jej do zbiornika wodnego lub przed ponownym użyciem. Oczyszczanie wody przemysłowej obejmuje wszystkie etapy. Firma Sulzer dostarcza niezawodne rozwiązania z zakresu pompowania, mieszania i napowietrzania dla wszystkich procesów przemysłowych związanych z oczyszczaniem wody.
Pompy i inne urządzenia firmy Sulzer pracują wydajnie i niezawodnie w branży celulozowo-papierniczej, żywnościowej, metali i górnictwa, ropy naftowej i gazu ziemnego, środków chemicznych oraz wielu innych, optymalizują procesy oczyszczania wszystkich rodzajów potrzebnej wody, obniżając jednocześnie zużycie energii.
Twoje procesy
 • Intensywne mieszanie
 • Flokulacja
 • Sedymentacja
 • Flotacja za pomocą rozpuszczonego powietrza
 • Filtracja
 • Membrana ultrafiltracyjna
 • Odwrócona osmoza
 • Wymiana jonowa
 • Przetwarzanie osadu
 • Ujednorodnienie
 • Procese fizyczne
 • Procesy chemiczne
 • Procesy biologiczne
 • Recyrkulacja roztworu
 • Osad czynny powrotny
 • Fermentacja tlenowa
 • Fermentacja beztlenowa
 • Przetwarzanie i transfer osadu
 • Odwadnianie
 • Odparowywanie
 • Krystalizacja
 • Przetwarzanie ścieków w procesie „zero liquid discharge” (ZLD)

Powiązane dokumenty

Analizy przypadków