Nedsenkbar kvernpumpe type ABS Piranha

Pump og kvern med vår Piranha-serie

Piranha kloakkpumper med kvern gir pålitelig og økonomisk fjerning av avløpsvann. Brukes i kloakksystemer med høye løftehøyder eller lange rørlengder. De kan være et økonomisk alternativ der terrenget gjør det vanskelig med selvfallsavløp.

Hovedfordeler
 • Effektiv og økonomisk pumping ved bruk av avløpsrør med liten diameter
Hovedbruk

Fjerning av kloakk fra boenheter og hus i områder der det ikke er utbygget avløpsinfrastruktur:

 • Å legge vanlig kloakk ville vært for dyrt
 • Graving av selvfall vil føre til store naturinngrep
 • Det er kun mulig å legge små rør med liten diameter

Hoveddesign-funksjoner
 • Unikt kvernsystem som kan håndtere gjenstander som kluter og plastposer
 • Effektiv pumping av avløpsvann som inneholder kloakk samt organisk- og industrielt avløpsvann
Dokumenter

Dimensjonstegninger

Reservedelsliste

Prosjektdesignfiler BIM

Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.

 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.

 • Gråvann fra husholdninger
  Gråvann, dreneringsvann og overvann fra husholdninger.

 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.

 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.

Piranha – den senkbare kvernpumpen med det unike kuttesystemet