Senkbare små og mellomstore pumper

For oppsamling og fjerning av grunnvann og avløpsvann i privat og mindre kommersielle virksomheter, tilbyr Sulzer et komplett utvalg av senkbare små og mellomstore pumper, inkludert drenering, kvern og kloakkpumper for håndtering av avløpsvann.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss