Oppsamling av kommunalt avløpsvann

Avløpsvann har endret seg drastisk de siste årene. Mindre vann og mer faststoffer og filler stiller tøffe krav til avløpsnettverkene. Sulzer’s innovative pumper, impellere og styringer sikrer den høyeste påliteligheten – og energieffektiviteten.

Applikasjoner

Produkter og tjenester for denne bransjen

Kontakt oss