Oppsamling av kommunalt avløpsvann

Avløpsvann har endret seg drastisk de siste årene. Mindre vann og mer faststoffer og filler stiller tøffe krav til avløpsnettverkene. Sulzer’s innovative pumper, impellere og styringer sikrer den høyeste påliteligheten – og energieffektiviteten. Hos Sulzer arbeider vi kontinuerlig med å utforme, utvikle og fremstille de mest innovative, pålitelige og ressursbesparende løsningene på markedet. Resultatet er fremtidrettede løsninger som reduserer driftskostnadene dine.

Applikasjoner

Produkter og tjenester for denne bransjen