Bygg og anlegg

Sulzer tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester for byggemarkedet, lensepumper for fjerning av vann og slam fra byggeplasser og tunneller, samt tokomponents blandesystemer for forankring og belegging av stålkonstruksjoner og teknologier for isolasjonsmaterialer.

Prosesser og applikasjoner

Produkter og tjenester for denne bransjen