Pompy zatapialne do pracy przy lekkim i średnim obciążeniu

Do zbierania i usuwania wód gruntowych oraz ścieków z obiektów mieszkalnych i mniejszych obiektów komercyjnych Sulzer oferuje pełną gamę zatapialnych takich jak pompy odwadniające, z rozdrabniaczem i ściekowe.

Skontaktuj się z nami