Ujęcie i transport wody, nawadnianie

Firma Sulzer oferuje różne niezawodne rozwiązania z zakresu pompowania dla ujęć wody, transportu wody, źródeł wody przemysłowej, dystrybucji i nawadniania.

Nasze pompy są projektowane zgodnie z najwyższymi normami inżynieryjnymi, a nasi klienci czerpią korzyści z doświadczenia, które zbieramy od ponad 175 lat. Nie tylko dostarczamy produkt, ale także dogłębnie analizujemy pracę pompy w układzie.

W ramach wartości dodanej oferujemy także testy zbiorników, wsparcie dla projektów pompowania we wczesnej fazie, rekomendacje dla orurowania oraz analizę układów pompujących.

Ujęcie i transport wody

Procesy i zastosowania

Skontaktuj się z nami