Pobór wody

Specjalistyczne pionowe pompy przeznaczone do poboru wody

Zasilanie w wodę ma kluczowe znaczenie dla naszego codziennego życia. Aby pozyskać wodę ze źródła, takiego jak morze, rzeka, jezioro lub tama, konieczne są pompy do poboru wody. Firma Sulzer oferuje szeroką gamę pomp przeznaczonych specjalnie do takich zastosowań.

Produkty