Tärkeimmät edut
 • Ei riskiä moottorin saastumisesta käytön aikana
 • Ei tarvetta mennä vaarallisiin pumppukuoppiin
 • Pull-out mallin ansiosta moottori voidaan irrottaa helposti irrottamatta pumppua putkistosta
 • Juoksupyörän ja pesän sisällä on runsaasti tilaa, mikä estää tukkeumat
 • Kaksoistiivistejärjestelmä mahdollistaa luotettavan toiminnan kuivakäytössä
 • Käytetään standardinmukaisten, ilmajäähdytteisten IEC-moottorien kanssa
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Kirkas vesi 
 • Saastunut vesi
 • Erittäin saastuneet viemärit sisältävät kiintoaineita, ulosteperäistä materiaalia sekä liejua liiketoiminta-, teollisuus- ja kuntakäyttösovelluksissa
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Taaksepäin ulos vedettävä moottorimalli
 • Pystysuuntainen tai vaakasuuntainen asennus
 • Kaksinkertaiset mekaaniset tiivisteet
 • Pumput voidaan varustaa valinnaisilla varusteilla, joissa itseimu vaaditaan
Tärkeimmät ominaisuudet
Paineyhteen koot DN 150–DN 800
50 Hz

Suurin virtaus: 2 800 l/s

Suurin nostokorkeus: 80 m

60 Hz

Suurin virtaus: 2 800 l/s (45 970 US gpm)

Suurin nostokorkeus: 120 m (393 ft)

Sovellukset
 • Aktiivilietteen palautus
  Poistopumppaamoa tarvitaan kun jätevedenpuhdistamo on alempana kuin vesistö, johon puhdistettu jätevesi johdetaan. Tämä pätee erityisesti kun lasketaan jokeen, joka voi nousta rankan sateen tai tulvimisen seurauksena, tai mereen, jonka pinta vaihtelee vuorovesien mukaan.

 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.

 • Poistopumppaamot
  Poistopumppaamoa tarvitaan kun jätevedenpuhdistamo on alempana kuin vesistö, johon puhdistettu jätevesi johdetaan. Tämä pätee erityisesti kun lasketaan jokeen, joka voi nousta rankan sateen tai tulvimisen seurauksena, tai mereen, jonka pinta vaihtelee vuorovesien mukaan. Jäteveden pois pumppauksessa puhdistamolta voidaan tarvita poistopumppaamoa, esimerkiksi silloin, jos puhdistettu jätevesi johdetaan kauas merelle.

 • Sadevesipumppausasema
  Sadevesipumppausasemat toimittavat rankan sateen aikana suuret määrät vettä pienellä hydraulisella paineella joko pintaveteen tai viemäriin. Ne ovat olleet pitkään käytössä tulvien hallinnassa ja yhä enemmän muuttuvaan ilmastoon sopeutumisen strategioissa matalalla sijaitsevissa rantakaupungeissa.

 • Sadevesisäiliö
  Sadevesisäiliöt toimivat puskureina rankan sateen aikana. Tämä on jatkuvasti tärkeämpää kun alueet kehittyvät ja niille rakennetaan kovia pintoja kuten kattoja, teitä ja pysäköintialueita, joihin sadevesi ei imeydy. Kun sadevesisäiliöitä otetaan käyttöön, painovoimaa tai pumppuja voidaan käyttää tuottamaan pienempi jatkuva virtaus viemärijärjestelmään. Sulzerin asiantuntemus mahdollistaa korkeiden hydraulisten kuormien välttämisen ja olemassa olevien viemärijärjestelmien rasituksen vähentämisen.

 • Tulopumppaamo
  Tulopumppaamot ovat hieman samankaltaisia kuin suuret päätepumppausasemat. Tulevan viemärin syvyydestä riippuen nostokorkeudet voivat vaihdella 2 ja 30 metrin välillä. Äkkinäiset nousut hydraulisessa kuormassa haittaavat biologisia prosesseja. Näiden estämiseksi laitokset käyttävät usein vaihtuvanopeuksisia moottoreita ja/tai useita rinnakkaisia pumppuja.

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat

Ota yhteyttä