Energibesparing

Tillförlitlighet

CO2-minskning


För vatten- och avloppsapplikationer är energin den enskilt största kostnaden i verksamheten.

Kan man identifiera utrustningen som har den högsta energianvändningen är det också möjligt att hitta de områden där de största besparingarna kan göras.

 • Optimera pumphydrauliken för den aktuella applikationen
 • Hitta luftningsprocesser som kan dra nytta av moderna blåsmaskiner
 • Utvärdera omrörningskraven för att säkerställa de mest effektiva processerna

Driftskostnaderna står i direkt relation till utrustningens tillförlitlighet.

En investering i utrustning av hög kvalitet ger förbättrad livslängd och tillförlitlighet och dessutom lägre driftskostnader.

 

 • Se till att utrustningen är korrekt anpassad till applikationen
 • Minimera stilleståndstiden för förbättrad produktivitet
 • Minimera driftskostnaderna

Optimerad verkningsgrad och förbättrad tillförlitlighet leder till minskad energiförbrukning och underhållskostnad.

Sammantaget bidrar detta till ett minskat CO2-avtryck.

 


 • Stötta företagets mål att minska koldioxidutsläppen
 • Optimera resursutnyttjandet för att nå hållbarhetsmål
 • Minska elnätsberoendet och bli istället en leverantör

De fem bästa tipsen för att spara energi

I en tid av stigande energipriser letar vi alla efter metoder för att minska kostnaderna. Det finns möjlighet att förbättra effektiviteten genom hela VA-processen – man behöver bara leta på rätt ställe.

Vi har fem bra tips för att minska energianvändningen:

 1. Kontrollera dina pumpar: applikationer förändras, se till att driftpunkten är korrekt och undvik feldimensionerade pumpar – de slösar energi.
 2. Tänk smart: använd smart pumpstyrning för att förbättra utrustningens tillförlitlighet och effektivitet, och programmera pumparna så att de arbetar mer kostnadseffektivt.
 3. Uppgradera och spara: omrörare körs ofta dygnet runt och byter man en enda omrörare mot en XRW kan man ofta spara 10 000 kWh per år.
 4. Premiumuppgradering: för pumpar med långa drifttider kan byte av en IE1-motor mot en Premium Efficiency IE3-lösning minska motorförlusterna med upp till 30 %.
 5. Planerat underhåll: håll koll på det regelbundna underhållet och se till att dina pumpars slitplattor är korrekt injusterade för att säkerställa kontinuerlig effektivitet och tillförlitlighet.
Contact us