Aplikacje z zastosowaniem materiałów biologicznych

Substancje chemiczne, paliwa i tworzywa sztuczne oparte na materiałach biologicznych są podstawą do zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Od ponad 40 lat firma Sulzer współpracuje z firmami z branży technologicznej oraz użytkownikami końcowymi w celu opracowywania procesów związanych z produkcją produktów, półproduktów paliw opartych na materiałach biologicznych oraz usprawnienia ich wydajności, a także czystości.

Oferujemy szeroki zakres technologii dla zastosowań związanych z materiałami biologicznymi — od separacji termicznej i fizycznej, przez mieszanie, przeprowadzanie reakcji i polimeryzację, do pompowania. Dostarczamy nasz sprzęt, usługi inżynieryjne i pełne systemy na całym świecie.

Procesy i zastosowania

Skontaktuj się z nami