Aksialpumper

Aksialpumper, også kjent som albue- eller propellpumper, brukes i applikasjoner med store pumpemengder og små løftehøyder. Sulzer tilbyr et komplett utvalg av lavt- og høyttrykk, horisontale og vertikale aksialpumper som er spesielt utformet for å håndtere vanskelige pumpeforhold.

Kontakt oss