Kommunalt avløpsvann

Sulzer spiller en viktig rolle i å returnere vann til kilden, ved å tilby effektive løsninger for oppsamling av avløpsvann og rensing fokusert på sikkerhet, pålitelighet og effektivitet. Sulzer tilbyr det mest oppdaterte utvalget av pumper, senkbare omrørere og agitatorer, luftingssystemer, høyhastighetskompressorer og utstyrskontrollere, støttet av en verdensomspennende serviceorganisasjon.

Prosesser og applikasjoner

Kontakt oss