Välkommen till Sulzer Sverige!

Sulzer utvecklar och tillverkar innovativa lösningar av högsta kvalitet och med senaste teknik inom pumpning, omrörning, luftning och service. Med lång erfarenhet och brett produktprogram bestående av pumpar, omrörare, luftare och reservdelar hjälper vi dig att optimera din anläggning. Alla våra produkter har fokus på driftsäkerhet och totalekonomi.

I Sverige har vi kontor från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder. Dessutom en rikstäckande serviceorganisation som erbjuder snabb och effektiv hjälp och ett brett program av avancerade servicetjänster för att göra din anläggning så effektiv som möjligt. Läs mer nedan.

OBS! Endast denna sida är på svenska, övriga sidor är på engelska.

Sulzer Pumps
Applikationer
 • Papper och massa
  Sulzer har mer än 100 års erfarenhet av pumpar och omrörare inom pappers- och massaindustrin. Våra produkter är framtagna för att möta de unika krav som ställs av våra kunder och deras underleverantörer av maskinutrustning förfiberlinje, indunstning, kokeri, kraftproduktion, avloppshantering osv.

 • Kraftgenerering och fjärrvärme
  Sulzer kan erbjuda pumpar för såväl matarvattenapplikationer, höga tryck och temperaturer, som kondensatpumpar, kylvattenpumpar och distributionspumpar. Även pumpar och omrörare i olika material för rökgaskondensering och rökgasrening.

 • Socker och stärkelse
  Sulzers pumpar och omrörare är driftsäkra, energieffektiva samt ger lång livslängd och därmed låg livscykelkostnad. Specialpumpar för socker- och stärkelseindustrin har utvecklats genom åren för att klara slitande och korrosiva vätskor samt vätskor med högt gasinnehåll.

 • Biobränsle
  Sulzers pumpar och omrörare lämpar sig väl för processer vid framställning av biobränslen av olika slag. Höga verkningsgrader och anpassade hydrauliker ger optimala driftslösningar. Även omrörare för olika tankapplikationer.

 • Kemisk industri och raffinaderier
  Sulzer erbjuder ett komplett sortiment av pumpar för de tuffaste kraven inom olja, gas och kemisk industri. Vi kan leverera pumpar enligt API610 men även pumpar enligt ISO 5199 och ASME B73.1 för enklare applikationer.

 • Metall och gruvor
  Sulzer har ett brett pumpsortiment som möter de flesta vatten-applikationer inom gruvindustrin. Sortimentet kan användas vid både dränkta- och torruppställda applikationer. Vi erbjuder högeffektiva lösningar för att möta stränga krav på låg energiförbrukning.

 • Industriellt vatten och vattenrening
  Som experter inom både industri och avloppsrening ger det oss en unik möjlighet att kombinera kompetens och produkter inom industriellt vatten och avlopp. Sulzer är kända för hög energieffektivitet tillsammans med högsta möjliga tillförlitlighet.

 • Tryckavlopp och pumpstationer
  Lätt tryckavlopp (LTA eller LPS) är ett ekonomiskt alternativ till själv-fallssystem, speciellt i kuperad terräng eller där hushållen ligger lägre än det kommunala nätet. Sulzer levererar pumpstationer i flera storlekar och former anpassade efter kundens behov, från 1 upp till 15 hushåll.

 • Avloppsrening
  Inom avloppsrening och reningsverk tillhandahåller Sulzer ett flertal produkter. Mixers och omrörare för denitrifikation, flockning, slamlager och rötkammare. Högeffektiva blåsmaskiner samt bottenluftare för oxidationssteg. Våra produkter täcker behoven inom pumpning, luftning och omrörning i ett reningsverk.

 • Länspumpning
  Oavsett om det gäller väg- och brobyggen, tunnelarbeten, damm-byggen, byggarbetsplatser eller krävande gruvmiljöer, erbjuder Sulzer världens smartaste och mest slitstarka länspumpar för dränering och slampumpning, länspump XJ och slampump XJS.

 • Styrning och övervakning
  För att uppnå optimal drift av olika typer av pumpstationer utvecklar Sulzer pumpstyrningar och styrskåp med kraftfulla unika funktioner inbyggda som standard. Sulzer tillhandahåller också lättanvända webbaserade kontroll- och övervakningslösningar som är skräddarsydda för varje typ av pumpstation i ditt avloppsnätverk.

 • Renvatten
  Rent vatten är en förutsättning för liv men också en nyckelkomponent i många industriella processer. Sulzer har ett omfattande sortiment av pumpar, omrörare och blåsmaskiner som används vid rening och transport av vatten. Ett antal av våra produktserier är även godkända enligt de Franska dricksvattenkraven ACS. Dessa produkter är då lämpliga för användning inom kommunal dricksvattenrening och distribution.
Service
Sulzers serviceorganisation på den svenska marknaden består av fem servicecenter lokaliserade i Malmö, Göteborg, Vadstena, Karlstad och Stockholm. Sulzer är originaltillverkare vilket garanterar reservdelar och rekommendationer enligt ursprunglig specifikation och vi utför även service av andra fabrikat. Vårt erbjudande omfattar verkstad- och fältservice, inspektion och förebyggande underhåll, installationstjänster och ombyggnationer samt uthyrning av läns, slam och avloppspumpar.
 • Service for water and wastewater pumps
  Sulzer is the expert not only when it comes to supplying your equipment, but also when it comes to supporting it throughout its life cycle with over 140 years experience. Downtime caused by blockages and breakdowns are minimized due to our pumps excellent rag handling but should a breakdown occur, we are available 24/7 to reduce downtime.

 • Pump services
  No English text available, please write your own in Swedish
Varumärken
I Sulzers produktportfölj ingår även välkända produktnamn som ABS, Pumpex, Scanpump, Ahlström, Serlachius, Scaba, Nopol, Oki, Frings, HST och Swedmeter.
 • Original spare parts
  Original spare parts machined to the correct tolerances and clearances give a perfect fit first time, every time. Our commitment to continuous improvement often allows us to supply parts with improved features, thus enhancing performance, extending equipment life, while reducing maintenance costs.

Events