Produkter
 • Pumpar (EN)
  Som en av världens ledande pumptillverkare tillhandahåller Sulzer ett brett utbud av produkter för pumplösningar samt tillvalsutrustning. Vi är kända för våra toppmoderna produkter, tillförlitlighet och energieffektiva lösningar.

 • Pumpstationer (EN)
  Sulzers utbud av pumpar och pumpstationer ger en effektiv och ekonomisk lösning för bortpumpning av avloppsvatten. Våra pumpar och pumpstationer finns i standardversioner och med tillvalsfunktioner.

 • Tillbehör och tillval till pumpar och pumpstationer (EN)
  Tillbehör och tillvall till pumpar och pumpstationer finns i standardversioner och med tillvalsfunktioner.

 • Omrörare (EN)
  Sulzer SALOMIX™ och Scaba omrörningsteknologi erbjuder ett brett utbud av produkter för industriella applikationer. Sidomonterade horisontella och toppmonterade vertikala omrörare, dynamiska kemiska mixers garanterar effektiva blandnings- och omröringsprocesser.

 • Dränkbara mixers (EN)
  Sulzers dränkbara energieffektiva mixers för en rad olika applikationer inom industriell och kommunal avloppsrening. De ger en kostnadseffektiv lösning för omrörning, blandning, upplösning och suspension av fasta partiklar i kommunala och industriella reningsverk.

 • Luftare och kompressorer (EN)
  Sulzers lösningar för kommunal och industriell avloppsrening inkluderar turbokompressorer, luftningssystem och mekaniska luftare. Vår applikations- och processkunskap i kombination med vår unika produktportfölj ger oss möjlighet att förse kunderna med pålitliga och effektiva lösningar.

 • Avloppskvarnar (EN)
  För avloppsvattenrening är driftsäkerhet en viktig faktor. Stopp i avloppet är inte bara dyrbart utan kan även orsaka stopp i hela avloppsnätet vilket kan få förödande konsekvenser. Muffin Monster™ säkerställer en jämn och effektiv drift utan blockeringar och igensättning. Sulzers produktportfölj innehåller ett komplett utbud av Muffin Monster™ kraftfulla och driftsäkra dubbelaxlade kvarnar som hanterar praktiskt taget allt slags avfall som potentiellt kan orsaka stora problem i avloppsnätet.

 • MC-pumpar (EN)
  Vår MC-teknologi erbjuder ett brett utbud av pålitliga produkter för massakoncentrationer upp till 18%: MCE™, KCE™ och LCE™ centrifugalpumpsystem med patenterad Fluider™ -teknik, MC-utmatningsskrapor, MC-utmatare/fördelare och SX kemikalie/ångmixrar.

 • Tornspridare (EN)
  SALOMIX Tower Management Technology erbjuder ett brett utbud av system för industriella tornapplikationer. SALOMIX TES-, SALOMIX GLI- och SALOMIX VULCA-system används för att förbättra tornapplikationernas processprestanda, vilket leder till lägre kostnader och förbättrad slutproduktkvalitet.

 • Styrning och övervakning (EN)
  För att uppnå optimal drift av olika typer av pumpstationer utvecklar Sulzer pumpstyrningar och styrskåp med kraftfulla unika funktioner inbyggda som standard. Sulzer tillhandahåller också lättanvända webbaserade kontroll- och övervakningslösningar som är skräddarsydda för varje typ av pumpstation i ditt avloppsnätverk.

 • Digitala lösningar (EN)
  Bland våra digitala lösningar har vi programvaror för att mäta utrustningens status och förebygga underhåll. Data från detta samlas sedan i en internetbaserad molntjänst. Vi har även Windowsbaserad programvara för larmhantering och övervakning.
Applikationer
 • Avloppsrening (EN)
  Inom avloppsrening och reningsverk tillhandahåller Sulzer ett flertal produkter. Mixers och omrörare för denitrifikation, flockning, slamlager och rötkammare. Högeffektiva blåsmaskiner samt bottenluftare för oxidationssteg. Våra produkter täcker behoven inom pumpning, luftning och omrörning i ett reningsverk.

 • Avloppspumpning (EN)
  Avloppsvattnet har förändrats mycket de senaste åren. Det innehåller mindre vatten men mer fasta ämnen och fibrösa material, vilket ställer nya hårdare krav på avloppsnätverken. Våra pumpar, pumphjul och styrningar säkerställer en hög tillförlitlighet och energieffektivitet. Sulzer strävar ständigt efter att designa, utveckla och tillverka de mest pålitliga och resursbesparande lösningarna på marknaden. Resultatet är framtidssäkra lösningar som minskar dina driftskostnader.

 • Biobränsle (EN)
  Sulzers pumpar och omrörare lämpar sig väl för processer vid framställning av biobränslen av olika slag. Höga verkningsgrader och anpassade hydrauliker ger optimala driftslösningar. Även omrörare för olika tankapplikationer.

 • Industriellt vatten och vattenrening (EN)
  Som experter inom både industri och avloppsrening ger det oss en unik möjlighet att kombinera kompetens och produkter inom industriellt vatten och avlopp. Sulzer är kända för hög energieffektivitet tillsammans med högsta möjliga tillförlitlighet.

 • Kemisk industri och raffinaderier (EN)
  Sulzer erbjuder ett komplett sortiment av pumpar för de tuffaste kraven inom olja, gas och kemisk industri. Vi kan leverera pumpar enligt API610 men även pumpar enligt ISO 5199 och ASME B73.1 för enklare applikationer.

 • Kraftgenerering och fjärrvärme (EN)
  Sulzer kan erbjuda pumpar för såväl matarvattenapplikationer, höga tryck och temperaturer, som kondensatpumpar, kylvattenpumpar och distributionspumpar. Även pumpar och omrörare i olika material för rökgaskondensering och rökgasrening.

 • Länspumpning (EN)
  Oavsett om det gäller väg- och brobyggen, tunnelarbeten, damm-byggen, byggarbetsplatser eller krävande gruvmiljöer, erbjuder Sulzer världens smartaste och mest slitstarka länspumpar för dränering och slampumpning, länspump XJ och slampump XJS.

 • Metall och gruvor (EN)
  Sulzer har ett brett pumpsortiment som möter de flesta vatten-applikationer inom gruvindustrin. Sortimentet kan användas vid både dränkta- och torruppställda applikationer. Vi erbjuder högeffektiva lösningar för att möta stränga krav på låg energiförbrukning.

 • Papper och massa (EN)
  Sulzer har mer än 100 års erfarenhet av pumpar och omrörare inom pappers- och massaindustrin. Våra produkter är framtagna för att möta de unika krav som ställs av våra kunder och deras underleverantörer av maskinutrustning förfiberlinje, indunstning, kokeri, kraftproduktion, avloppshantering osv.

 • Renvatten (EN)
  Rent vatten är en förutsättning för liv men också en nyckelkomponent i många industriella processer. Sulzer har ett omfattande sortiment av pumpar, omrörare och blåsmaskiner som används vid rening och transport av vatten. Ett antal av våra produktserier är även godkända enligt de Franska dricksvattenkraven ACS. Dessa produkter är då lämpliga för användning inom kommunal dricksvattenrening och distribution.

 • Socker och stärkelse (EN)
  Sulzers pumpar och omrörare är driftsäkra, energieffektiva samt ger lång livslängd och därmed låg livscykelkostnad. Specialpumpar för socker- och stärkelseindustrin har utvecklats genom åren för att klara slitande och korrosiva vätskor samt vätskor med högt gasinnehåll.

 • Tryckavlopp och pumpstationer (EN)
  Lätt tryckavlopp (LTA eller LPS) är ett ekonomiskt alternativ till själv-fallssystem, speciellt i kuperad terräng eller där hushållen ligger lägre än det kommunala nätet. Sulzer levererar pumpstationer i flera storlekar och former anpassade efter kundens behov, från 1 upp till 15 hushåll.
Service och reservdelar
 • Service för vatten- och avloppsapplikationer (EN)
  Sulzers serviceorganisation på den svenska marknaden består av fem servicecenter lokaliserade i Malmö, Göteborg, Vadstena, Karlstad och Stockholm. Sulzer är originaltillverkare vilket garanterar reservdelar och rekommendationer enligt ursprunglig specifikation. Vi utför även service av andra fabrikat. Vårt erbjudande omfattar verkstad- och fältservice, inspektion och förebyggande underhåll, installationstjänster och ombyggnationer samt uthyrning av läns, slam och avloppspumpar.

 • Service för industriapplikationer (EN)
  Vårt servicecenter i Vadstena är fullt utrustat för att hantera alla typer av roterande maskiner. Som en integrerad del i Sulzers moderna produktionsanläggning har vi tillgång till avancerade maskiner, en modern provningsanläggning och personal med lång tillverknings- och applikationserfarenhet. För speciellt komplicerade projekt samarbetar vi med Sulzers olika teknikcentra.

 • Originalreservdelar (EN)
  Vi använder originalreservdelar vilket ger förbättrad prestanda, förlänger livslängden för utrustningen och minskar underhållskostnaderna. I Sulzers produktportfölj ingår välkända produktnamn som ABS, Pumpex, Scanpump, Ahlström, Serlachius, Scaba, Nopon, OKI, Frings, HST, Swedmeter, JMW, Gothia och JWC.
Vadstena fabrik
Sulzer Vadstena factory in Sweden
Fabriken har funnits i Vadstena sedan 1973. Under åren som gått har vi utvecklats och expanderat och i dag tillverkar vi framförallt pumpar och omrörare.

Utöver vår fabrik har vi ett komplett servicecenter med mångårig erfarenhet och spetskompetens inom många områden. Vi reparerar alla typer av roterande utrustning oavsett fabrikat. Vi tillverkar även originaldelar till välkända produktnamn som ingår i Sulzer.

Vi är ca. 120 personer som arbetar på fabriken och servicecentret vilket gör Sulzer till en av Vadstenas största privata arbetsgivare.

Kontakta oss för mer information:
 
Tel. 010-130 15 00 eller info.sweden@sulzer.com eller besök oss på Facebook eller Instagram.
 
Contact us