Sulzer Sverige

Sulzer utvecklar och tillverkar innovativa lösningar av högsta kvalitet och med senaste teknik inom pumpning, omrörning, luftning och service. Med lång erfarenhet och brett produktprogram hjälper vi dig att optimera din anläggning. Alla våra produkter har fokus på driftsäkerhet och totalekonomi.

I Sverige har vi kontor från Piteå i norr till Malmö i söder. Dessutom en rikstäckande serviceorganisation som erbjuder snabb och effektiv hjälp och ett brett program av avancerade servicetjänster för att göra din anläggning så effektiv som möjligt. Läs mer om våra produkter nedan.

Sulzer Pumps

OBS! Endast denna sida är på svenska, övriga sidor är på engelska.

Sulzer förser marknaden med pumpar, omrörare, luftare, reservdelar och avancerade servicetjänster inom följande områden:

Huvudindustri
 • Papper och massa
 • Kraftgenerering och fjärrvärme
 • Socker och stärkelse
 • Biobränsle
 • Kemisk industri och raffinaderier
 • Metall och gruvor
 • Industriellt vatten och vattenrening
 • Avloppspumpar
 • Tryckavlopp och pumpstationer
 • Avloppsrening
 • Länspumpning
 • Styrning och övervakning
Produkter
I Sulzers produktportfölj ingår även välkända produktnamn som ABS, Pumpex, Scanpump, Ahlström, Serlachius, Scaba, Nopol, Oki, Frings, HST och Swedmeter. För mer information, klicka här.
Kontakt
Tel. växel 010-130 15 00 eller 010-130 17 00

Pulp and paper production

Papper och massa

Sulzer har mer än 100 års erfarenhet av pumpar och omrörare inom pappers- och massaindustrin. Därmed har vi skapat en djup förståelse och kunskap om vad som krävs inom denna industri. Våra produkter är framtagna för att möta de unika krav som ställs av våra kunder och deras underleverantörer av maskinutrustning förfiberlinje, indunstning, kokeri, kraftproduktion, avloppshantering osv. Sulzer har idag ett komplett kostnadseffektivt  produktprogram att hantera exempelvis  flis, massa, lut, kemikalier, avlopp samt renvatten. Med vårt kunnande kan vi hjälpa våra kunder att optimera driften av sina anläggningar.


City skyline by night

Kraftgenerering och fjärrvärme

Sulzer kan erbjuda pumpar för såväl matarvattenapplikationer, höga tryck och temperaturer, som kondensatpumpar, kylvattenpumpar och distributionspumpar. Även pumpar och omrörare i olika material för rökgaskondensering och rökgasrening. Sulzer erbjuder även ett väl utvecklat nätverk för service och reparationer.


Cane and white sugar

Socker och stärkelse

Sulzers pumpar och omrörare är driftsäkra, energieffektiva samt ger lång livslängd och därmed låg livscykelkostnad. Specialpumpar för socker- och stärkelseindustrin har utvecklats genom åren för att klara slitande och korrosiva vätskor samt vätskor med högt gasinnehåll. I programmet finns också innovativa tätningslösningar för att minimera kostnader/ underhållsbehov samt säkerställa tillgängligheten.


A machine producing biofules

Biobränsle

Sulzers pumpar och omrörare lämpar sig väl för processer vid framställning av biobränslen av olika slag. Höga verkningsgrader och anpassade hydrauliker ger optimala driftslösningar. Även omrörare för olika tankapplikationer.


Chemical processing plant

Kemisk industri och raffinaderier

Sulzer erbjuder ett komplett sortiment av pumpar för de tuffaste kraven inom olja,  gas och kemisk industri. Vi kan leverera pumpar enligt API610 men även pumpar enligt ISO 5199 och ASME B73.1 för enklare applikationer.


Dewatering

Metall och gruvor

Sulzer har ett brett pumpsortiment som möter de flesta vatten-applikationer inom gruvindustrin. Sortimentet kan användas vid både dränkta- och torruppställda applikationer. Vi erbjuder högeffektiva lösningar för att möta stränga krav på låg energiförbrukning. Våra omrörare med applikationer i olika slurrysystem, är kända för sin driftsäkerhet och optimala funktion. Finns både som sidomonterade och toppmonterade.


Wastewater tanks

Industriellt vatten och vattenrening

Som experter inom både industri och avloppsrening ger det oss en unik möjlighet att kombinera kompetens och produkter inom industriellt vatten och avlopp. Sulzer är kända för hög energieffektivitet tillsammans med högsta möjliga tillförlitlighet. Inom industriellt vatten och avlopp levererar vi bland annat torruppställda och dränkbara pumpar, luftarsystem och blåsmaskiner, samt omrörare och mixers. Kombinerat med processkunnande och applikationskunskap kan vi garantera en säker och kostnadseffektiv lösning.


Contacts

Avloppspumpar

Det primära målet med alla Sulzers produk­ter är att minska energiförbrukningen och samtidigt öka effektiviteten och driftsäker­heten. Ett bra exempel är Sulzers dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP. Vi ser även till hela systemet och levererar den mest lämpade utrustningen för just ditt system och dina krav, vilket inkluderar avance­rad pumpstyrning. Det­ta kompletteras med heltäckande service- och underhållstjänster. Resultatet är en effektiv och tillförlitlig drift av avloppsnätet under utrustningens hela livs­längd.


Domestic and commercial wastewater

Tryckavlopp och pumpstationer

Lätt tryckavlopp (LTA eller LPS) är ett ekonomiskt alternativ till själv-fallssystem, speciellt i kuperad terräng eller där hushållen ligger lägre än det kommunala nätet. Sulzer levererar pumpstationer i flera storlekar och former anpassade efter kundens behov, från 1 upp till 15 hushåll. Med hjälp av en egenutvecklad programvara hjälper vi våra kunder med dimensionering av station och ledningsnät.


Municipal Wastewater

Avloppsrening

Inom avloppsrening och reningsverk tillhandahåller Sulzer ett flertal produkter. Mixers och omrörare för denitrifikation, flockning, slamlager och rötkammare. Högeffektiva blåsmaskiner samt bottenluftare för oxidationssteg. Våra produkter täcker behoven inom pumpning, luftning och omrörning i ett reningsverk.


Dewatering

Länspumpning

Oavsett om det gäller väg- och brobyggen, tunnelarbeten, damm-byggen, byggarbetsplatser eller krävande gruvmiljöer, erbjuder Sulzer världens smartaste och mest slitstarka länspumpar för dränering och slampumpning, länspump XJ och slampump XJS.


Sulzer provides web-based control- and monitoring solutions for wastewater pumping stations

Styrning och övervakning

För att uppnå en optimal drift av hela avloppsledningssystemet har Sulzer utvecklat en rad pumpstyrningar och kontrollpaneler med en rad unika och kraftfulla funktioner inbyggda som standard. Till dessa finns en Windows baserad mjukvara för konfiguration och mjukvaru-uppdatering samt appar för att ge operatören en enkel och intuitiv tillgång till stationerna via Android eller Apple Smarta Mobiler eller plattor. Sulzer erbjuder också en användarvänlig webbaserad styr- och övervakningslösning som är skräddarsydd för varje typ av pumpstation inom avloppsledningssystemet.