Welcome to the HSR turbocompressor webinar
2nd of December 2021, at 10:00 – 10:45 (UTC +1)

Register to the webinar now!

Would you like to produce 100% oil-free compressed air, avoiding high energy consumption and expensive maintenance operations? Sulzer can help you with your compressed air needs by delivering solutions based on unique oil- and wear-free high-speed technology.

Sulzer HSR turbocompressors are by far the most sustainable air compressor solution on the market, with the lowest total cost of ownership.

No more costly maintenance associated with positive displacement screw compressors, no more oil, no more noise and no more efficiency losses. Join the Sulzer HSR webinar where our experts will describe how you can improve and make savings in terms of compressed air.

The webinar will be hosted in English by:

  • Olli Seppälä, HSR Specialist
  • Robert Eng Hållberg, Area Sales Manager
  • Lauri Pöyry, Tendering Manager

 

Välkommen till vårt webinar om HSR turbokompressor
den 2 december 2021, kl 10:00 – 10:45 (UTC +1)

Anmäl dig till webinariet nu!

Vill du producera 100% oljefri tryckluft och samtidigt undvika hög energiförbrukning och dyra underhållsarbeten? Sulzer kan hjälpa dig med ditt behov av tryckluft genom en unik teknologi fri från olja och slitage. Sulzer HSR turbokompressor är den överlägset mest hållbara luftkompressorlösningen på marknaden med låg livscykelkostnad. Inga mer skruvkompressorer, olja, buller och energiförluster. Anmäl dig till Sulzer webinar för HSR turbokompressor där våra experter kommer berätta om hur du kan förbättra din process och göra besparingar när det gäller tryckluft.

Webinariet kommer att hållas på engelska och presenteras av:

  • Olli Seppälä, HSR Specialist
  • Robert Eng Hållberg, Area Sales Manager
  • Lauri Pöyry, Tendering Manager

Välkommen till webinariet om HSR turbokompressor

Contact us