Produkter
 • Pumper (EN)
  Som en af ​​verdens førende pumpeproducenter leverer Sulzer en bred vifte af produkter til pumpeløsninger og valgfrit udstyr. Vi er kendt for vores avancerede produkter, driftssikkerhed og energieffektive løsninger.

 • Pumpestationer (EN)
  Med Sulzers omfattende pumpeprogram får du energieffektive løsninger til transport og pumpning af spildevand.

 • Tilbehør til tryksatte pumpestationer (EN)
  Vores pumper og tryksatte systemer leveres i standardversioner med flere muligheder for tilvalg.

 • Omrørere, dynamiske blandere (EN)
  Sulzer SALOMIX™ og Scaba omrøringsteknologi tilbyder en bred vifte af produkter til industrielle og kommunale applikationer. Sidemonterede horisontale og topmonterede vertikale omrørere og dynamiske kemi blandere garanterer effektive blandings- og omrøringsprocesser.

 • Dykkede Mixere (EN)
  Sulzers energieffektive dykkede mixere er velegnet til en lang række opgaver i industri og kommunale renseanlæg. De giver den optimale løsning til omrøring, opblanding og suspension af faste stoffer både i industri og kommunale anlæg.

 • Kompressorer (EN)
  Sulzer`s avancerede løsninger til kommunalt og industrielt spildevandsrensning inkluderer turbokompressorer, beluftningssystemer og mekaniske beluftere. Vores applikations- og procesviden kombineret med vores unikke produktportefølje giver os muligheden for at tilbyde kunderne driftssikre og effektive løsninger.

 • Neddelerer (EN)
  For transport af spildevand er driftssikkerheden en vigtig faktor. Blokkeringer i pumper i spildevandssystemet har store konsekvenser og er behæftet med store omkostninger. Muffin Monster™ neddeler ristegodset og sikrer en effektiv pumpedrift, hvor der er betydelige konsekvenser ved pumpesvigt  f.eks. ved  højrisikopumpestationer. Sulzers produktprogram inkluderer et komplet sortiment af Muffin Monster ™ den dobbeltakslede spildevandskværn til neddeling af ristegods som mindsker risici for tilstopninger.

 • Forbehandlings-, sedimenterings- og fiiltreringsudstyr (EN)
  Via Nordic Water, et Sulzer brand, tilbydes en bred vifte af stærke og kendte forbehandlings-, sedimenterings- og filtreringsløsninger, der leverer kvalitets og omkostningseffektiv vandbehandling til kommunale og industrielle markeder verden over. Dette gøres med fokus på et reduceret fodaftryk, lavere energibehov, forbedret vandkvalitet og mulighed for at genbruge affaldsprodukter.

 • Styring og overvågning (EN)
  For optimal drift af forskellige typer pumpestationer udvikler Sulzer pumpestyringer med unikke funktioner, indbygget som standard. Sulzer leverer også brugervenlige webbaserede kontrol- og overvågningsløsninger skræddersyet til hver type pumpestation i dit spildevandssystem.

 • Digitale løsninger (EN)
  Blandt vores digitale løsninger, har vi software/hardware til at måle status på vores udstyr og efterfølgende planlægge forebyggende vedligeholdelse. Data herfra indsamles og sendes til en i en internetbaseret cloud tjeneste. Vi har også Windows-baseret software for alarmstyring og overvågning.
Applikationer
 • Kommunal spildevandsrensning (EN)
  Ved projektering af et nyt spildevandsrensningsanlæg eller opgradering af et eksisterende, er driftsomkostninger lige så vigtige som investeringsomkostninger. Sulzers innovative pumper, mixere, kompressorer, beluftningssystemer og andre løsninger kombinerer processen med overlegen energieffektivitet.

 • Kommunalt spildevandssystem (EN)
  Spildevandets sammensætning har ændret sig meget over de seneste år. Det indeholder mindre vand og flere faste stoffer og fibrøse materialer, hvilket stiller høje nye krav til spildevandssystemet. Vores pumper, løbehjul og styringer sikrer høj driftssikkerhed og energieffektivitet. Sulzer stræber konstant efter at designe, udvikle og fremstille de mest driftssikre og ressourcebesparende løsninger på markedet. Resultatet er fremtidssikrede løsninger, der reducerer dine driftsomkostninger.

 • Biobrændstof (EN)
  Sulzers pumper og omrørere er velegnede til processer i produktionen af ​​biobrændstoffer af forskellige slags. Høj effektivitet og tilpasset hydraulik giver optimale driftsløsninger. Vi tilbyder endvidere omrører til forskellige tank-applikationer.

 • Kemisk industri og raffinaderier (EN)
  Som eksperter inden for industri og kommunalt spildevandsrensning har vi en unik mulighed for at kombinere ekspertise og produkter inden for industrielt vand og spildevand. Sulzer er kendt for høj energieffektivitet sammen med den højest mulige driftssikkerhed.

 • Olie-, gas- og kemisk industri (EN)
  Sulzer tilbyder et komplet sortiment af pumper til de skarpeste krav inden for olie-, gas- og kemisk industri. Vi kan levere pumper i henhold til API 610, men også pumper i henhold til ISO 5199 og ASME B73.1 til enklere applikationer.

 • Energiproduktion og fjernvarme (EN)
  Du kan stole på vores højtydende pumper til effektiv drift af fossilfyrede, nukleare og vedvarende energiproduktion. Sulzer tilbyder pumper til fødevands applikationer - høje tryk og temperaturer samt kondensatpumper, kølevandspumper og distributionspumper. Endvidere pumper og omrørere i forskellige materialer til røggaskondensering og røggasrensning. Vores vedligeholdelses- og reparationsservice for turbiner, pumper og generatorer sikrer dine kontinuerlig drift.

 • Lænsepumper (EN)
  Hurtig afvanding af et arbejdssted er kritisk for produktiviteten. At vide, hvilken pumpe der er bedst til jobbet, afhænger af mange faktorer. Jobforhold og deadlines sætter forskellige krav til valg af den rigtige pumpetype. Når du har brug for at flytte vand på byggepladser, i tunneller eller miner, i skibsværfter, til kunstvanding og i andre applikationer, hjælper vi dig med at vælge den rigtige pumpe til jobbet.

 • Minedrift, grusgrave og stålværker (EN)
  Sulzer har en bred vifte af pumper, der opfylder de fleste vand applikationer i minedriften, grusgrave og stålværker. Vores produkter kan anvendes som tørt opstillede løsninger såvel som dykkede applikationer. Vi tilbyder højeffektive løsninger, der opfylder de strenge krav for et lavt energiforbrug.

 • Pulp, papir og pap (EN)
  Sulzer har mere end 100 års erfaring inden for pumper og omrørere i papir- og papirmasseindustrien. Vores produkter er designet til at imødekomme de store krav fra vores kunder og deres underleverandører af maskinudstyr til fiberledning, fordampning, kogning, elproduktion, spildevandshåndtering osv.

 • Pumper til drikkevand (EN)
  Rent vand er en forudsætning for liv og er en nøglekomponent for mange industrielle processer. Sulzer har et omfattende pumpeprogram, omrørere og blæsere, som anvendes til rensning og transport af vand. Flere produkter er godkendt til det Franske drikkevandskrav ACS. Sulzer leverer effektive løsninger til de Danske vandforsyninger.

 • Sukker, stivelse og sødestoffer (EN)
  Effektiv produktion af sukker, stivelse og sødestoffer stiller høje krav til procesudstyret. Takket være mange års erfaring og omfattende proces-know-how tilbyder Sulzer en bred portefølje af innovative procespumper, mixer, omrørere, kompressorer og beluftere til disse industri segmenter.

 • Tryksatte pumpestationer (EN)
  I områder med kuperet terræn, vil et tryksat system være et godt økonomisk alternativ til gravitationssystemer, specielt hvor beboelsesområder ligger lavere end det kommunale spildevandssystem. Sulzer levere pumpestationer i flere størrelser, som kan tilpasses det aktuelle behov og dækker fra 1 og op til 15 husholdninger. Ved brug af vores software, beregner vi både pumpestationer og ledningsnet.

 • Forbehandlings-, sedimenterings- og fiiltreringsudstyr (EN)
  Via Nordic Water, et Sulzer brand, tilbydes en bred vifte af stærke og kendte forbehandlings-, sedimenterings- og filtreringsløsninger, der leverer kvalitets og omkostningseffektiv vandbehandling til kommunale og industrielle markeder verden over. Dette gøres med fokus på et reduceret fodaftryk, lavere energibehov, forbedret vandkvalitet og mulighed for at genbruge affaldsprodukter.
Service og reservedele
 • Middelfart service center (EN)
  Sulzer bygger nyt kombineret Servicecenter og Salgskontor i Middelfart. Første spadestik er taget til det nye Servicecenter, hvor vi fremover vil udføre reparation og vedligehold på hele vores produktprogram i roterende udstyr. De nye faciliteter indvies i august og er tæt forbundet med Sulzer`s globale netværk af Servicecentre, der samarbejder med en verdensomspændende Sulzer organisation med stor ekspertise. Vi tilbyder alt i service af pumper, kompressorer, turbiner og flow-boostere. Vi kan  drøfte energioptimering af dit anlæg og tilbyde nye omkostningseffektive produkter.
Kontakt

Kontakt til:

Administration & industri Sulzer Pumps Denmark A/S

Farum Gydevej 89

DK-3520 Farum
Spildevand Sulzer Pumps Denmark A/S
Stensgårdvej 37
DK-5500 Middelfart
Telefon: 48171110
CVR nr: 24030512