Główne korzyści
 • Możliwość montażu bez konieczności opróżniania zbiornika, co pozwala w łatwy sposób zmienić konfigurację zbiorników w oczyszczalni—
 • Możliwość pracy w każdym zbiorniku — w szczególności w zbiornikach o dużej głębokości.
 • Konstrukcja odporna na zatykanie i blokowanie
 • Urządzenie może pracować w sposób ciągły lub przerywany
 • Może pracować jako aerator i/lub mieszadło — zgodnie z wymogami procesu 
 • Wysokie wartości transferu tlenu (SOTR) oraz standardowej sprawności napowietrzania (SAE)
Główne zastosowania
 • Zbiorniki i sekwencyjne reaktory porcjowe (SBR), bioreaktory membranowe (MBR), bioreaktory z ruchomym złożem (MBBR) i inne zbiorniki osadu czynnego. W ramach jednego urządzenia zapewnia funkcje napowietrzania osadu i mieszania objętości.
 • W zbiornikach mieszających i wyrównawczych urządzenie zapewnia uśrednienie i odświeżenie ścieków do dalszych procesów oraz eliminuje zapachy
 • W zbiornikach stabilizacji osadu eliminuje zapachy i napowietrza osad
 • Flotacja oleju i tłuszczu
 • Dodatkowe napowietrzanie
Główne cechy projektowe
 • Szybki i prosty montaż oraz konserwacja
 • Wysokowydajny układ hydrauliczny
 • Wytrzymały motoreduktor zatapialny
 • Wytrzymałe mechaniczne uszczelnienie labiryntowe wału
Najważniejsze cechy
Zakres mocy 5 – 37 kW / 7 – 49 KM
Przepływ powietrza do 60 m3/min  ’
Wysokie wartości transferu tlenu do 410 kg O2/godz.
Głębokość pracy do 12 m
Temperatura powietrza z dodatkowym chłodzeniem do 120°C°
Zakres pracy
Wydajność zatapialnej turbiny napowietrzająco-mieszającej OKI 1000
Wydajność zatapialnej turbiny napowietrzająco-mieszającej OKI 2000
Analizy przypadków
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.
 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.
 • Stabilizacja tlenowa
  Podczas stabilizacji tlenowej mikroorganizmy rozkładają materię organiczną. Mikroorganizmy potrzebują tlenu do prawidłowego funkcjonowania, a do utrzymania niezawodności procesu konieczne jest mieszanie. Wynikiem mieszania jest mniejsza objętość osadu oraz zapobieganie powstawania przykrych zapachów. Firma Sulzer oferuje produkty doskonale nadające się do usprawnienia procesów zachodzących w zbiorniku podczas stabilizacji tlenowej.
 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
Skontaktuj się z nami