Tärkeimmät edut
 • Nostettava ja vapaasti seisova, jolloin ilmastuksen kokoonpanoa on helppo muuttaa — - allasta ei tarvitse tyhjentää
 • Sopii kaikille yleisimmille allassyvyyksille, erityisesti syville altaille, joissa ei enää tarvita ilmajäähdytystä
 • Suunniteltu tukkeutumattomaksi
 • Sopii sekä jatkuvaan että jaksottaiseen prosessikäyttöön
 • Voidaan käyttää ilmastimena ja/tai sekoittimena prosessin vaatimusten mukaisesti 
 • Korkea hapensiirtonopeus (SOTR) ja ilmastustehokkuus (SAE)
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Aktiivilietealtaat ja panosreaktorit (SBR), bioreaktorit (MBR) ja kantoaineprosessit (MBBR). Yhdistetty ilmastin-sekoitin auttaa biomassan hajottamisessa.
 • sekoitus- ja tasausaltaat, jotka tasaavat jätevesikuorman jatkoprosesseille ja joissa ilmastin auttaa ehkäisemään hajuja
 • lietteen säilytys ja stabilointi, johon kuuluu hajujen hallintaa sekä lietteen hapetusta
 • öljyn ja rasvan flotaatio
 • lisäilmastus
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Nopea ja helppo asennus ja huolto
 • Erittäin tehokas hydrauliikka
 • Vaativaan käyttöön tarkoitettu uppoasenteinen hammasmoottori
 • Vaativaan käyttöön tarkoitettu mekaaninen labyrinttitiiviste
Tärkeimmät ominaisuudet
Tehoalue 5–37 kW / 7–49 HP
Ilmavirtaus jopa 60 m3/min / 2 100 ft3/min
Hapensiirtonopeus (SOTR) jopa 410 kg O2/t / jopa 900 lb O2/t
Toimintasyvyys jopa 12 m / 40 ft
Ilman lämpötila lisäjäähdytystä käytettäessä jopa 120 °C / jopa 248 °F
Suorituskykyalue
Uppoasenteisen ilmastin-sekoitin OKI 1000:n tuottoalue
Uppoasenteisen ilmastin-sekoitin OKI 2000:n tuottoalue
Case studyt
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Sovellukset
 • Aerobinen mädätys
  Aerobisessa mädätyksessä mikro-organismit jatkavat orgaanisen materiaalin hajotusta. Nämä mikro-organismit tarvitsevat happea toimiakseen, ja jonkintasoista sekoitusta tarvitaan pitämään prosessi tehokkaana ja luotettavana. Tuloksena on pienempi lietteen tilavuus ja hajujen esto. Sulzerilla on tuotteita, jotka sopivat hyvin tukemaan aerobisen mädätyssäiliön prosessia.
 • Biologinen prosessi
  Biologisen prosessin tarkoitus on poistaa orgaaniset biohajoavat aineet mikro-organismien aineenvaihdunnan ja muiden tähän liittyvien biokemikaalisten prosessien avulla.
 • Tasaus
  Sekoituksen tehtävä tasausprosessissa on estää sedimentaatio, kerrostuminen ja hajujen muodostuminen. Voi olla myös tarpeen sekoittaa ja homogenisoida muista eri lähteistä tulevat jätevesivirrat. Koska puskurialtaiden vedenpinta vaihtelee suuresti ja voi joskus olla hyvin alhainen, sekoittimille asetetaan korkeat vaatimukset.
 • Teollisuuden veden ja jäteveden käsittely
  Sulzer tuntee jäteveden käsittelyn perusteellisesti. Laajasta tuotevalikoimastamme pystymme tarjoamaan energiatehokkaita ja luotettavia ratkaisuja vedenkeräyksen, neutraloinnin, flokkuloinnin, saostuksen, jäähdytyksen, ilmastuksen, lietteen varastoinnin, mädätyksen ja vedenpoiston tarpeisiin.
 • Tertiaarikäsittely
  Käsitelty jätevesi voi joskus vaatia lisäkäsittelyä. Paikalliset päästösäännöt voivat asettaa tiukat rajoitteet joihin edes tehokkain prosessi ei kykene, tai korkeamman laadun jätevettä saatetaan pyytää uudelleenkäyttöä varten. Kun tarvitaan tertiaarikäsittelyä, voidaan käyttää eritasoisia suodatuksia, mukaan lukien erittäin hieno suodatus. Usein viimeinen sekoitus- ja hapetusvaihe kuitenkin riittää takaamaan tavoitteen. Kun tilanne on tämä, voidaan käyttää Sulzerin upposekoittimia ABS XRW ja RW, uppoasenteista ilmastinta ABS TA–TAK ja lautasilmastinjärjestelmiä ABS PIK, DS ja Sucoflow.
Ota yhteyttä