Avløpsvann fra privathus

Praktiske løsninger for avløpshåndtering fra boliger.

Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer. Sulzer hjelper kunder i å finne løsninger for pålitelig og effektiv avløpshåndtering fra boligeiendommer, og for transport til det kommunale avløpsnettverket.

Pumpe

Pumpestasjon

 • Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120
  Piranhamat 100- og 120-modellene er kompakte pumpeenheter for avløp for direkte tilkobling av ett toalett i samsvar med EN 12050-3.

 • Pumpestasjon type ABS Piranhamat 701 – 1002
  Piranhamat 701-1002 er en serie med flommesikkere kvernpumpestasjoner for automatisk kloakkpumping fra områder under hovedkloakkledningen i samsvar med EN 12050-1.

 • Pumpestasjon type ABS Sanimat 1000
  Sanimat 1000 er en pumpestasjon med en pumpe for fjerning av avløpsvann og kloakk fra områder under hovedkloakkledningen i samsvar med EN 12050-1.

 • Pumpestasjon type ABS Sanimat 1002
  Sanimat 1002 er en flomsikker avløpspumpestasjon med to pumper for automatisk kloakkpumping fra områder under hovedkloakkledningen i samsvar med EN 12050-1.

 • Pumpestasjon type ABS Sanimat 2002
  Sanimat 2002 er en tett pumpestasjon med to pumper som er ideell for effektiv fjerning av kloakk fra leiligheter, bygninger, både for nye og renoverte bygg.

 • Pumpestasjon type ABS Sanimat 4002
  Sanimat 4002 er en flomsikker dobbel-pumpestasjon for automatisk kloakkpumping fra områder under hovedkloakkledningen i samsvar med EN 12050-1.

 • Pumpestasjon type ABS Synconta 700 og 700 l
  Synconta er en prefabrikert polyetylenkum designet som en pumpestasjon med en pumpe for effektiv avløpspumping fra hus, hytter og bygninger uten tilgang til selvfallsavløp.

 • Pumpestasjon type ABS Synconta 901B og 902B
  Synconta 901B og 902B er pumpestasjoner for en eller to pumper, ideell for automatisk pumping av kloakk og avløpsvann fra steder og områder hovedkloakkledningen i samsvar med EN 12050-1, og hvor selvfallsavløp ikke er praktisk.

Styringspanel

 • Automatikkskap
  Et bredt utvalg av Automatikkskap er tilgjengelige for å muliggjøre et sterkt og fleksibelt produkttilbud. Nye paneler legges til kontinuerlig for å overholde markedets behov og krav.

 • Automatikkskap type ABS CP 112 og 212
  CP 112 og CP 212 er kompakte automatikkskap for én eller to pumper. De styrer pumper opptil 12 A med direktestart og kan leveres i 1-fas, 3-fas 230V eller 3-fas 400V. Kan også leveres godkjent for Ex

 • Automatikkskap type ABS CP 116 og CP 216
  CP 116 og CP 216 er kompakte automatikkskap for direktestart av én eller to pumper på opp til 12 A. Med GSM/GPRS-modem som tillegg muliggjør kommunikasjon med AquaWeb eller andre overvåkningssystemer ved bruk av Comli- eller Modbus-protokoller. Ex godkjent versjon tilgjengelig.

 • Styringspanel type ABS CP 114
  CP 114 er et kompakt styringspanel for enkle pumpestasjoner. Den egner seg til bruk i applikasjoner som tanker, små groper eller standard kommersielle applikasjoner med en énfaset 1/230/N/PE strømforsyning.

Tilbehør til pumpestasjon

 • Innpluggingsalarm type ABS
  Akustisk innpluggingsalarm for tilkobling til en 230 V Euro-stikkontakt.

 • Spyleventil type ABS
  Programmerbar, stempel- og kulestyrtstyrt spyleventil for spyle ren pumpekummen.

 • Tilbakeslagsventiler type ABS
  Tilbakeslagsventiler type ABS er ventiler laget av støpejern eller plast, for horisontale eller vertikale utløpsledninger, i samsvar med EN 12050-4.

 • Tilbehør for pumpe og pumpestasjoner
  Våre pumper og pumpestasjoner leveres i standardversjoner og med valgfrie tilbehør. Tilbehør til pumpene og pumpestasjonene er også tilgjengelig og finnes på disse sidene.

Målesensorer

 • Konduktiv nivåbryter type ABS MD 131
  MD 131 er en konduktiv nivåbryter som primært brukes som en bryter for overløp i kloakkpumpestasjoner. MD 131 kan også brukes i andre applikasjoner der konduktiviteten til mediet er over 20 μS/cm.

 • Måleutstyr
  Et bredt utvalg av måleutstyr er tilgjengelig for å muliggjøre et sterkt og fleksibelt produkttilbud. Nye enheter legges til kontinuerlig for å overholde markedets behov og krav.

 • Senkbar trykksonde type ABS MD 126
  MD 126 er en nedsenkbar hydrostatisk nivåsensor med høy nøyaktighet. Innkapslet i syrefast stål og motstandsdyktig mot kloakkvann. Den er utviklet for å måle nivåer i væsker som avløpsvann og regnvann i pumpestasjoner.

 • Senkbar trykksonde type ABS MD 127
  MD 127 er beregnet for avløpsvann, innkapslet nedsenkbar, hydrostatisk nivåsensor i syrefast stål med svært høy nøyaktighet. Den er utformet for nivåmåling i væsker som regnvann og avløpsvann i pumpesumper. MD 127 gir et utsignal på 4-20 mA som er proporsjonalt med væskenivået. Den er totrådsdreved for strømtilførsel med likestrøm.

 • Trykksensor type ABS MD 124
  MD 124 er en 4-20 mA trykksensor. Den har en robust konstruksjon og er enkel å montere på en standard 35 mm DIN-skinne. MD 124 er ideell for måling av væskenivåer ved bruk av «boblerør»-prinsippet.

Du er kanskje også interessert i