Pumpestasjon type ABS Sanimat 1000

Dynamiske løsninger for private applikasjoner

Sanimat 1000 er en pumpestasjon med en pumpe for fjerning av avløpsvann og kloakk fra områder under hovedkloakkledningen i samsvar med EN 12050-1. Den er ideell for effektiv fjerning av kloakk fra leiligheter samt store bygninger, både for nye og renoverte bygg.

Hovedfordeler
 • Klar for installasjon med enkel tilkobling av utløpsslange
 • Kompakt, robust polyetylentank
 • Enkel å transportere og utstyrt med kompakte dimensjoner som muliggjør passasje gjennom en standard døråpning
 • Problemfri pumping av kloakk og avløpsvann
 • Dynamisk trykknivåsensor i tanken med separate sensorer for innstrømningsnivå og alarm for høyt vannivå
Hovedbruk
 • Kloakk og avløpsvann som inneholder fekalier fra områder under hovedkloakkledningen
Hoveddesignfunksjoner
 • Integrert ventilsystem med tilbakeslagsventil av kuleventiltypen
 • Veldig stillegående drift takket være saktekjørende, firepolet motor
 • Plugin-enhet med jordet plugg (230 V) eller CEE-plugg (400 V) og innretning for skifte av dreieretning
 • Vortex impeller med stort fritt gjennomløp for pålitelig pumping av både fekalieholdig og fekaliefri kloakk
 • Korrosjonsbestandig, gass- og lukttett polyetylen tank i samsvar med EN 12050-1. Leveres som standard med pumper, tilbakeslagsventiler og kontrollpanel med automatisk nivåkontroll og alarm
Hovedegenskaper
Kapasitet 55 m³/t (242 US gpm)
Løftehøyde 9,5 m (31 ft)
Temperaturer 40 °C (maksimum 60 °C i fem minutter)
Utløpsstørrelser Utløpsflens DN 80 pluss flenset muffe med 4” hylse og klips (for utløpsrør DN 80/100)
Maksimal rotasjonshastighet 1450 min-1
Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.