Hovedfordeler
 • Klar for installasjon med enkel tilkobling av utløpsslange
 • Kompakt, robust polyetylentank
 • Enkel å transportere og utstyrt med kompakte dimensjoner som muliggjør passasje gjennom en standard døråpning
 • Problemfri pumping av kloakk og avløpsvann
 • Dynamisk trykknivåsensor i tanken med separate sensorer for innstrømningsnivå og alarm for høyt vannivå
Hovedbruk
 • Kloakk og avløpsvann som inneholder fekalier fra områder under hovedkloakkledningen
Hoveddesignfunksjoner
 • Integrert ventilsystem med tilbakeslagsventil av kuleventiltypen
 • Veldig stillegående drift takket være saktekjørende, firepolet motor
 • Plugin-enhet med jordet plugg (230 V) eller CEE-plugg (400 V) og innretning for skifte av dreieretning
 • Vortex impeller med stort fritt gjennomløp for pålitelig pumping av både fekalieholdig og fekaliefri kloakk
 • Korrosjonsbestandig, gass- og lukttett polyetylen tank i samsvar med EN 12050-1. Leveres som standard med pumper, tilbakeslagsventiler og kontrollpanel med automatisk nivåkontroll og alarm
Hovedegenskaper
Kapasitet 55 m³/t (242 US gpm)
Løftehøyde 9,5 m (31 ft)
Temperaturer 40 °C (maksimum 60 °C i fem minutter)
Utløpsstørrelser Utløpsflens DN 80 pluss flenset muffe med 4” hylse og klips (for utløpsrør DN 80/100)
Maksimal rotasjonshastighet 1450 min-1
Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.
Kontakt oss