Hovedfordeler
 • Konstruert som en komplett avløpspumpestasjon for nedgraving med en kvernpumpe fra Piranha-serien 
 • Korrosjonsbestandig polyetyltank som leveres som standard med et tett og låsbart plastlokk, røropplegg og selvtettende pumpekobling med kule tilbakeslagsventil
 • Pumpestasjonen kan utstyres med isolasjonskappe laget av polystyren for å forhindre frost og dempe støy.
 • Enkel å transportere og enkel å plassere
 • Enkel å installere og vedlikeholde. Pumpen tetter automatisk mot utløpsrøret når den senkes ned høynivåkoblingen
Hovedbruksområder
 • Kloakk og avløpsvann som inneholder fekalier fra områder uten selvfallsavløp
Funksjoner for hoveddesign
 • Nedsenkbar kvernpumpe type ABS Piranha med kvernsystem som kan kutte og pumpe avløpsvann som inneholder faste stoffer gjennom utløpsrør med liten diameter fra 1¼”
 • Automatisk pumpe og nivåstyring med trykksonde
 • Enkel DN 100-innløpsport for DIN muffetilkobling. En DN 70-port for ventilasjon og for kabler (leveres som standard med plugg/kabetetting)
 • Kompakt, robust polyetylenkum med kompakt design
Nøkkelegenskaper
Temperaturer 40° C (maksimum 60° C i fem minutter)
Utløpsstørrelser DN 32
Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.

 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
Kontakt oss